Vojska prodaje ….

Čitamo i čujemo da Vojska Srbije prodaje zemljišta i objekte državi Srbiji.
Vidimo da ;
vojska jedne države prodaje istoj državi ono štzo je besplatno dobila od iste.
Da se razumemo.
Vojska svoje lične imovine nema. To je državna imovina. Vojska je sve to dobila na upotrebu a ne u ličnu svojinu.
Kao vojnike su nas učili da su ti objekti imovina naše domovine,“narodna imovina, „te da je kao vojnici moramo čuvati. Ako danas ima objekata i zemljišta koje vojska ne koristi dužna je da je vrati državi , da je sama PONUDI državi kojoj pripada, U svakom slučaju nije joj dozvoljeno da trguje sa onim što nije njeno.
Država ima prava da istu tu vojsku reducira na manju meru  kao i da povrati svoju imovinu.
Vojska živi na budžetu države a istoj toj državi prodaje državnu imovinu.
Može li se to van srbije bilo gde desiti ???