Nemci

U nemačkom jeziku imovina se kaže die Habe.Pridev „imati“ je haben. Odriče se sa nicht.Ko je bez imovine taj je „nema“.
U nemačkom jeziku taj je nicht Haber. Tako dobijamo
nicht Habe= nema imovine ili
nicht Haber = mena(o)c imovine = „nemac“
te izlazi da je naša imenica Nemac postala od pojma čoveka bez imovine.To je i ločično. Germani su se izmešali sa našim pretcima u ranijem srednjem veku na Elbi. Kao došljaci stigli su bez imovine – nicht Habe.Tako je zapažen German od starosedeoca Venda kao čovek koji nema ništa – kao „nemac“ – Nemac.
Malo detinjasto naivno deluje objašnjenje da je imenica Nemac postala od „nem“ (koji ne govori).Germani su govorirli svojim jezikom i to su naši pretci morali zapažati.
Otud potiče i imenica Nemanja .Jedan od vodja prvih krstaša bio je Valter (Volter) koji je bi siromašak – bez imovine- dakle; Valter nicht Habe ili Volter sans avoir (bio je Francuz)