„Srbi sluge“

Priča Nesrbin starosedeoc.
Prodavao ja u centru Beograda brošure porekla Srba pre , pre više godina.
Saznalo se da nisam Srbin. Pa, i nije tajna.
„Braća“ LS (lažni srbi) ohrabreni počeše dobacivati.
„Nema više Srbije
Nema više Srba
Srbi odavno poumirali
aaaa Srbi sluge“

Istom gradjaninu, zbog tih brošura, prećeno je telefonom da će ga zaklati.Pretnje su dolazile iz telefonske centrale – odali se.Tada su beogradski telefoni bili šestocifreni .Ova grupa telefona počinjala je ciframa 45….
Samo iz centrale moguće je upasti u razgovor izmnedju dva kućna telefona.
Eto, „braća smo“ koljemo za nefalsifikat istorije.

Gradjani treba da uče ruski i nemački jezik