Kultura i omladina


DVA LOŠA UBIŠE MILOŠA

Pare, pare i samo pare i evo ti kulture. Tako javno govore svi oni kojima je omogućeno  da javno govore. Njihov kulturološki princip je; Kultura – to sam Ja.Pare ovamo- bre.
Svi kažemo da nam je nivo kulture nizak. Ali ko je kriv?  Svakako krivi su oni koji su zadnjih decenija  bili zapaženi i uticajni – neposredni „kulturnjaci“. To su oni koji su lapali   honorare gledajući samo sebe. Neko je priznao posle više decenija  da je za jedan honorar uloge titovog partizana mogao da kupi mercedes. Neko drugi kaže to isto za vikendicu. Mi gradjani to nismo ni znali a kulturnjaci to priznaju tek po odlasku u penziju.

Glumci takvi kakvi su dojadiše na TV i Bogu u ljudima. Postrali su Posebna Sekta zahvaljujući praznoglavim „voditeljima“.
U spisateljstvu svako sebe smatra književnikom. Naravno kaže „ocu nagradu“.
Tu je i 40 godina Bitef nebuloza. Pozorištanci su 4o godina ćutali pored razlapljenih čeljusti  beskraujno pričljivog šefa. Ta organizacija se upristojila tek kada su gradjani , koji možda i ne idu u pozorište, počeli negodovati. Na sreću u tom momentu za minstra kulture imali smo  gradjanina koji je Od pozorišta i koji je imao sluha za zdravu kulturu. Koji je poštovao svoje pozorište  kao i nas gradjane koji možda i ne idemo u pozorište.
Pre 40 godina kada je Bitef krenuo nekakvi belosvetski mangupi  sipali su brašno po beogradskoj publici  pa je to bila „nova pozorišna tendencija“.Ozbiljna pozorišta nisu htela dolaziti.

Vodeći krivci za ovu beogradsku javašlukkulturu su profesori istorije naroda i istorije jezika pru BU.Tu se predaje istorija jezika a uz lažnu istoriju naroda. Za njima u stopu traparaju i kolege iz unutrašnjosti. Hvala bogu pre neku godinu  otišao je jedan takav , inače komunistički okupator, jezički „vukovac“.Srbiji je naturen tudj jezik , tudj način govorenja  te starosedeoci ne umeju ništa da kažu, da se brane, jer im psiha sa Unutrašnjim govorom  nije vezana za glasni govor.
Srbijanci ostaju nedorečeni.
„Mutavi demijurg krotak je poput slona“ Kaže R.P.Nogo. I u pravu je. Tu Nogo misli na sve nas koji nismo njegovi saplemenici – Attilini potomci.

Da bi se kultura „primila“ u jednom društvu treba je uvlačiti u većinu njenih pripadnika.Kako ?    Tako što će se forsirati kroz svakodnevne poslove. U tehnološki razvijenim duštvima  to je tehnička kultura a uz nju se uvlači i opšta. U agrarnim društvima to je poljoprivreda i uz nju se uvlači i opšta kultura. Zemljoradnik treba da je pismen . Opismenjena zemljoradnuička deca treba da ostaju na selu da pomognu roditeljima. Opšta kultura se uvlači sama od sebe ako se potencira profesionalna.
Mi smo zemljoradničko primitivno društvo (4 tone po hektaru) i tu je većina stanovnika. Zato KULTURA  SELA  mora biti odlučujuća. O kulturi sela niko i ne govori a tu je najviše gradjana.
Nebismo smeli zaboraviti da u društvu kulture ima samo onoliko koliko je masovno primenjena
TELEVIZIJA  tu može da odigra vodeću ulogu. Kod nas se TV zloupotrebljava od kako postoji.Prvih decenija bila je u rukama beogradskih „lafova“ koji su od sebe pravili zvezde . Pored njih su uvek bile prisutne i beogradske nadriintelektualke. Tu su bile obavezne serije „svadjalice“ iz beogradskog života. Sve to je bio uvod u KULTUROLOŠKU KATASTROFU  sadašnjosti.Sada živimo u sveti „rijaliti šou“ sa svim glupostima , nebulozama, prostaklucima i javnosti intime. Prikazuju se filmovi puni nasilja. Tu se vide žestoke batine, motkama, pesnicama, nogama. Ubijanja na sve moguće načine i td. Tu je i jezik prostačenja.
Očigledno je da direktori i urednici TV  smatraju da treba forsirati prostotu i sve ostao što ide u drštveni temelj primitivluka.

Sve se to potura DECI  I  OMLADINI, njihovom vaspitavanju tj. izgradnji njihove ličnosti.Dečaci se bodu noževima jer su to videli u TV filmogvima. Tako im se gradi ličnost i to im postaje životna logika. Vaspitavamo ih u razbojnike. Tako je TV postala Društveno Zlo naše domovine.
Direktore i urednike niko ne smenjuje .Valjda „Tako treba“. Ipak , ipak tako ne treba.

Vlada Srbije ima ministre za kulturu, obrazovanje i omladinu. Dali ministri smatraju da ih se to uopšte tiče. Treba da objasne zašto su plaćeni. Dali smatraju da će omladina dobiti jače obrazovanje ako gledaju svakodnevne TV prostakluke.
Dali nam se Crno Piše za budućnost.?  Ne, nikako. Crno nam je već napisano.
Zdrava kulura neće ući u narod ako se svakodnevno preko TV unosi divljaštvo.
Umetnici i „umetnici“ koji traže pare za kulturu  treba da se organizuju protiv ovakve TV tako što će zahtevati smenjivanje direktora i urednika  pa i zatvaranje tih „studija“.
Nikakvi napori u pravcu zdrave kulture neće uspeti dok se ne saseče primitivluk TV programa. To je zadatak i resornih ministara i vlade Srbije.
Uvek važi da DVA LOŠA UBIŠE MILOŠA.          

BILO BI DOBRO
da se u svim školama zaključno sa maturom uvede po jedan čas dnevno slušanja KLASIČNE muzike Isto bi važilo i za dečije vrtiće  i to po ceo dan. To bi davalo svakako bolje gradjane, tolerantnije, finije , vaspitanije itd.To ne mora da bude skupo. Po učionici jedan zvučnik papirni male snage. Odprilike snage jednog vata. Pojačala u monotehnici i to bi bilo dovoljno.
TAKOĐE
bilo bi dobro da se po školskim hodnicima postave slike reprodukcije domaćih i stranih priznatih slikara. Tako bi učenici i nehotično bili u svakodnevnom kontaktu sa vrhunskim slikarskim delima te nebi zazirali od ozbiljne kulture.
I JOŠ
trebalo bi koristiti DVD u dečijim vrtićima za prikazivanje solo partija klasičnog baleta. I to bi bio veliki doprinos vaspitavanju dece u bolje gradjane.

Da ponovimo;Kulture ima samo onoliko koliko je masovno primenjena.
U zemljoradničkom društvu kultura sela je odlučujuća.

„LIČNI  STAV“  neko reče……..
pojam „kultura“ u najširem smislu reči odnosi se na negovanje sistema vrednosti. Društvo 21.veka traži čoveka nove istinske kulture koja neguje rasudjivanje , saosećanje i volju  u ravnoteži , a ne samo puku želju i kalkulaciju , čoveka novog istinskog obrazovanja koje formira i karakter a ne samo veštinu. …..Biće potrebne decenije da se kultiviše i obrazuje novi čovek koji će znati da uspostavi pravu ravnotežu izmedju matrijalnih i duhovnih potreba. …… Nova kultura održivosti kao svog glavnog protivnika vidi kulturu potrošačkog memntaliteta i kao glavni oslonac vidi održive tradicije. …. Tako bi srbija mogla da gradi jedan nov ambijent u društvu u 21.veku. Uvereni smo da nam je za ovo potrebna i tradicija i moderne nauke. Ovako usmeravanje kulturne orijentacije od suštinske je važnosti za gugoročan  razvoj Srbije i to pruža veliki obrazovni i vaspitni materijal za mlade.