Crna Gora + Boka

Ovo je izvod iz poglavlja „Avari na Balkanu“ a prema knjigama 45k, 48k,118k, 5k, 42k, 12k, 105k, 117k, 119k iz poglavlja Literatura.
U navedenim knjigama zapaženo je da su današnju oblast Crne Gore naseljavali uglavnom Hrvati i takozvani Avari. To je vreme od dolaska na Balkan do 12.v. tj. do pojave hroničara Popa Dukljanina.
Letopis Popa Dukljanina (119k) daje prilično podataka na koje se možemo osloniti mada i sam pop pokušava da sakrije neke neprijatnosti.Tako pravi zabunu na relaciji Sloveni – Goti , nigde ne kaže Avari i sl.
Hrvati su došavši na Balkan prošli celo primorje i stigli do Atine (selo Hrvati kod Atine). Imali su znatnog uticaja na život tog područja. Zato je to područje u istoriji zapaženo kao Cevena (južna) Hrvatska. Bili su pismeni i zato su morali imati znatnog uticaja i jezičkog i drugog u tom području.
Uporedo sa Hrvatima živeli su i Avari i po njima je isto područje zapamćeno kao Duklja.
(Dukla- Dula- Dulebi)
Radi se o istovremenom boravku dva različita naroda sa svojim medjusobno nezavisnim društvenim organizacijama.
Od Hrvata su i danas važeći toponimi koje čitamo u Riječniku Njegoševa jezika kao što su Zagora, Zagorič. Zagorje, Zagreda, Zagarač, Zagarače. Vidi se ista osnova ka Zagreb, Zagros.
U Njegoševom riječniku ne vidimo toponime osnove ser….
Pop Dukljanin (119k) ne spominje narod srbi – 12. vek. To je već oko 500 godina od naseljavanja tog područja. Opravdano je što pop nezna za narod Srbi jer se ova nacije u tome trenutku tek počela formirati na teirtoriji današnje Srbije. (u to vreme Šumadija je za popa Dendra.)
U knjizi 45k čitamo da su gradovi u primorju Duklje imali autonomiju s obzirom na župe. Imali su svoj nezavisni razvoj.

Duklja (Crtvena Hrvatska) na čelu svake oblasti imala je Bana, župane i satnike. To je hrvatska organizacija. Slovenska (Avarska) sigurno nije.
U knjizi 118k vidimo da su se „Hrvati i Avari odmetnuli“ te i ovako zapažamo da Hrvati nisu činili celinu sa Avarima.
Imenica Onogošt svakako ima osnovu u imenu starog dobro poznatog azijskog saveza On-og („deset strela“)tj deset organizovanih. Taj narod je ostao zapamćen kao Turci Onoguri. Narod Duklje nije nikada bio dobro organizovan te možemo smatrati da je ime On-og tj. Onogošt kao lažno usvojeno.
Imenica Španji kao navodno ime prvog sloja Dukljana jednog užeg područja potiće očigledno od drugog starog azijskog plemenskog saveta Nu-ši-pi.Ostaci neke stare gradjevine su navodno ostaci „zgrada od Španji“.Mogli bismo reci kao za On-og da je i ovo Nu-ši-pi (Španji) kao lažno usvojeno jer je to plemensko ime značilo dobru organizaciju koja nije vidjena na prostoru Duklje.
Desilo se to da su se varvarski narodi došavši iz Azije prvih vekova posle hrista izdavali za Avare.
Na ovo je grčkog cara upozorio neki Kagan iz Azije. „Avar“ je značilo napredan. Feudavares bio je u Aziji načelnik okruga.
Imenica Obod vezana je takodje za C. Goru i očigledno je da je skraćena imenica Obodrit – stariji naziv za neku grupaciju Avara.
Novije ime Duklje je Zeta.Zapaženo je u 11. veku. Arapi su već bili prisutni u Sredozemlju te je bilo i njihovog jezičkog uticaja. Dulebi je ime jednog sloja Avara. Plemensko ime Tu-lu u Evropi se kasnije pretvorilo u Du-lu tj. Du-le tj. Dulebi.
Kod arapskog „dz“ moglo je prevagnuti „z“ te je Dukla postalo Zukla ,(k/n), dalo je Zunla
(u/e),dalo je Zenla a po Kakevmanu Zenta , Ze.ta , Zeta. tako je od Dukla (duklja) postalo Zeta.
Mnogi toponimi vode poreklo iz starog turskog jezika.
U Letopisu čitamo da je neki Kočapar ubio kraljićinog brata. U žalosti ona je rasplela kosu i udarala se u lice.
Ovde na dva načina vidimo tursko poreklo.
1. Kočapar je očigledno izmenjeno kol-čor-bare, kol-značajan, čor -vojni zapovednik, bare-uvaženi. Tako vidimo da Kočapar nije nečije ime već nečije visoko zvanje. Ako je smeo da ubije kraljičinog brata nije mogao biti prosečan gradjanin.
2. Rspletanje kose i grebanje ili udaranje lica je poznati staroturski običaj u izražavanju žalosti.
U Aziji je Kagan bio u rangu kralja. Njegova žena je imala zvanje Katun. Na zapadu od Drine „katun“ je stočarski logor .U katuni je žena domaćica vodeća pri preradi mleka.Ona je tu „kraljica“ -ona je Katun.
Varoš Kotor je mogla dobiti ime takodje od katun. Kotor je u prošlosti bi Dekatera – od od katere.Sada opet zamenjujemo moguće glasove
katun, u/e, n/r, i dobijamo kater(a)Izlazi nam da je Dekatera od katere -od katuna.Ovakva transformacija imena je sasvim verovatna jer su se zimi ljudi katuna morali povlačiti u toplije niže krajeve.
Plemensko ime Onog se u 7.v. transformisalo u Onoguš i Onogošt.Sada dobijamo
Onogošt
.nogoš.
.negoš za promenu o/e
Njegoš – kako vidimo to je imenica turskog porekla.
Iz knjiga saznajemo da je Buha jedno od najstarijih turskih prezimena.

U letopisi (str.105) čitamo da se Zahumlje zvalo Tacholmie. Ovo bismo smeli pisati Ta-kol-mie . Ta (ili Da) -veliki, kol-značajan, mi- našDobijamo da je Tacholmie- naš veliki značajan prostor .
U knjizi 118k sazanjemo da su ostrva Lopud, Šipan, Koločep,i Pelješac „eftalitska“.Svakako da su ih tada zauzeli Eftaliti – jedna hunska grupacija. Humi (Sloveni) počelim su dolaziti u Evropu već oko Hrista i oni su takodje turski narod. Tacit (1.v.) ; „Sloveni kao razbojnici krstare unaokolo“.

Ako uzmemo u obzir zapažanje da se od mešavine naroda formira nova nacija tek nivelacijom njihovih kultura a pre svega jezički, to vidimo da na području C. Gore nije bilo mogućnosti formiranje nacije srba.
Daleka etnička osnova tog područja je avarska i hrvatska.Srbi (Serbi-Seri) nisu naseljavali to područje.Doseljavanje Sera u Duklju ne vidi se nigde u knjigama.
Tokom srednjeg veka bilo je vojnih osvajačkih zahvata Srbije (Raške) u tom pravcu i to su bili vojni sukobi a ne naseljavanje naroda sa mogućnošću nivelacije kultura.
Danas stanovnici Srbije i C. Gore govore istim jezikom ali to je piosledica hunskog uticaja od kraja 19. veka do danas.
Sloveni (Huni i Avari) potiču sa severa Azije a Serbi sa juga . Savremeni jezik balkanskih Huna Srbija je silom prilika prihvatila tek krajem 19.v. .Kroz ozbiljne knjige gledano a i kroz ljude gledano vidi se da nije bilo nivelacvije kultura.
Ljudi Srbije (Raške) tokom srednjeg veka nisu odlazili u Zetu te način života Srbije nije mogao menjati život tamošnjih ljudi. Tako nije došlo do „srbijančenja“ C.Gore. Baš naprotiv ljudi C.G. često su dolazili u Srbiju ali ih je uvek bilo mnogo manje od starosedelaca Srbije te nije moglo doći do „crnogorčenja“ Srbije
Iz svega izlazi da se radi o dva različita naroda i nevidi se zašto je loše biti Crnogorac.
Autori istorije srednjevekovne Srbije svojataju područje C.Gore.
Autori crnogorske istorije svoje područje smataju ,za isti period, nezavisnim od Srbije.

BOKA
U Danas-u čitamo (4.3.12.) da Goran lazičić piše da su Bokelji = Srbi pa tako i Nikola Malović je srpski pisac iz Herceg Novog. Goran kaže da Nikola piše na bokeljske teme u okviru „bokeljske leksike“i to vrlo uspešno.
Goran zapaža da Nikola ismeva crnogorsku državnu samostalnost .
Goran na početku svoga pisanja zapaža da je Nikola „uspostavio jadranski zaliv kao jedinstveni književno topografski entitet.“.
E, sad;
Počemu je Boka deo srbije? Po čemu je to srpski jezikpa čak i uz bokeljsku leksiku? Po čemi C.G. ne treba da je samostalna ?
Po čemu se ovaj jezik mora zvati srpski kad se njime služe i ostali južni sloveni. (Srbi nisu slovenskog porekla)
Ko je i šta je Goran pa da ostalim Jugovićima otima pravo da svoj jezik nazivaju po sebi – a ne po drugima.
Možda Nikola oseća da nije pravi Crnogorac ali to ne znači da je srbin. Možda je poreklom Hrvat- Crvena Hrvatska (Južna Hrvatska).
Gospoda novinari i književnici treba malo više da čitaju i malo više da razmisle.Ostali su Nacionalno Nepismeni. 7.3.12