Knjiga ; Islam i mi

Autor je Dušan Tanasković. recenzent S. Terzić, Panteon 2002.

Knjiga je pisana teško shvatljivim rečenicama . Autor je očigledno pisao za sebe a ne za čitaoce.Tako je valjda hteo ispoljiti visoku učenost. Knjizi više odgovara naziv Bošnjaci i mi.

Istorija nas uči da varvarski narodi nisu otišli sa Balkana.

Nacija nije od Boga data. Ona se formira i manje više u stalnim je promenama. Njen početak sledi nakon formiranja države. U granicama države , kao zatvorenom prostoru, dolazi do nivelacije kultura etničkih skupina- delova do tada različitih naroda. Ta nivelacija kultura a pre svega jezička je začetak nove nacije.
To se desilo i istočno od Drine u 12.v. – začela se nacija Rašana -Srba. Nije obuhvatala Bosnu.

Ivić i V. Jerković pre odprilike 35 godina objavili su svoje zapažanje da je u 12. i 13. veku postojala velika razlika u govoru izmedju Raške i Dubrovnika kao i Raške i Bosne i Huma. I u 18.veku istočno od Drine govorilo se slično Bugarima.
Tako izlazi da Miroslavljevo jevandjelje nije pisano u jeziku Srba pa tako i ne pripada kulturi Srba.
Bosna ima svoju državnost od davnina- Kulin ban, Tvrtko i td. Ako savremeni Bosanci nepriznaju svoju državu i nacionalnost to im ne daje pravo svojatanja susedne države bez obzira što ovde u vrhu vlasti sede došljaci bez državljanstva (Sl. gl. 5/50).
Šta podrazumevati pod autorovim „mi“? Mi srbijanci Srbi i Nesrbi nismo u zavadi sa Bošnjacima.Ostaje da pod „mi“ autor ima prava podrazumevati samo Bosance – Lažne Srbe (LS) ali da i nas uvlači u sukob.
Bošnjacima je preostalo da se distanciraju u posebnu naciju kad već ostali Bosanci LS ne priznaju bosansku nacionalnost u okviru koje su odrasli. Bošnjaci su se morali distancirati i iz razloga koje navodi Krleža(str. 47).
LS kažu da su Srbi jer tako lako i olako pljačkaju srbiju u svim oblastima. Pored preotimanja novca preotimaju i sva moguća zvanja i sve ostalo što im padne pod ruku- profesori visokih škola i članovi „naučnih“ ustanova -stalno propagirajući sukob.
Tu kulturu Zapad je godine 99. bombardovao. Istorija nas uči da varvarski narodi nisu otišli sa Balkana.
Istoričar Ćorović odavno je pisao o duhovnim kvalitetima Bosanaca LS a zapažajući i „dobre Bošnjane“.
Čak i istoričar Ćirković, mada naučno konzervativan, ipak zapaža da u periodi 1918-41. nije došlo do nivelacije kultura izmedju Jadrana i Timoka. To isto zapažamo sa 2013.
Otkud sad Bosanci = Srbi?
Vidimo da su Bečkovič i Kusturica od autora i SANU priznati za istoričare i etnologe. Prvi obećava večite pokolje Ćeranjima još a drugi gradi kamene gradove kao spomenike sebi samom i regrutuje u Srbiji za svoju regimentu naivne studente. Ti studenti nisu ni svesni da slušaju lažnu nastavi iz istorije i etnologije i da govore tudjim jezikom. Tako i nije čudo što se u našoj zemlji svako vreme tretira kao“ Vreme smrti“ a pri Filozofskim Školama.

Autok kaže (79) da su Srtbi (svakako LS) bez jasnih pretstava o sebi a samim tim i drugima. To se sasvim uklapa u naše starosedelačko zapažanje da je njihovo bosansko „srpstvo“ izmišljotina sa pljačkaškim obeležjem.
Zadnjih godina na Balkanu su pokrenuti narodi a istorija nas uči da je pokretanje naroda osvajački poduhvat.
Već na početku knjige autor se poziva na nauku.Ipak ne objašnjava zašto prećutkujeKulina bana i kralja Tvrtka.
Zašto prećutkuje istočnjačku i austrijsku kulturu u arhitekturi u Bosni. Svakako zato što LS to nisu prihvatali. Ako bi od Bosne oduzeli ove kulture šta bi od Bosne ostalo? Autor insistira na istini(42) ali ne priznaje istoriju; Huni, Avari, Drevljani i Besi (Bosi).Zaboravlja da je Bosna dobila ime po neslovenskon i nesrpskom naroduBesi.Prećutkuje da su Sloveni pre svega Huni.
Vuk jeste „realno i trezveno govorio o našoj slovenskoj krvi“jer je bio hercegovac , poreklom Hun te je pod „naši“ podrazumevao svoje a ne nas starosedeoce Srbije.
Autor ne zapaža Ćorovića gde kaže da su Bosanci živeli u brdima izbegavajući ravnice u strahu pred nepoznatim došljacima .Tako su se sa celim porodicama bacali u ambise pri dolasku Turaka. U strahu primitivnih pred nepoznatim do sukoba je samo jedan korak. To smo videli i posle Dejtona- krampovi i lopate kao oružje protiv povratka Bošnjaka.
Za vreme Turaka Bošnjaci su živeli po naseljima pa tako i istočnu kulturu primali. Ostali (LS) krijući se u brdima nisu primali ništa.
Meša je zapažao da su Bošnjaci teško nalazili sebe u kolektivu u prošlosti. Tu bi se smelo reći da su činili skup usemljenika a to je ipak zajednica urbabnizovane sredine. i tu nema ničega lošeg.
Ako sada uzmemo u obzir zapažanja Ćorovića , Krleže, Selimovića i Ćirkovića izlazi nam da Bošnjaci nisu imali s kim rzgovarati pa su se zato izlučili u posebnu naciju – i tu nerma ničega lošeg- imali su od uvek svoju ličnost.
Ako sada dodamo zapažanje o narodu Bosi (9.v.) i „maliu zemljicu Bosnu“ (Konstantin 7.) to nam izlazi da su oduvek bili specifični i državotvorni. Ej ba, imali su svoju državicu još u vreme Konstantina 7. –začeli su državu Bosnu.
Čitamo (46) da je „narodno biće Bošnjaka ostalo sve do danas ….. velika nepoznanica“. Pre bi se reklo da razni antibošnjaci ne žele da priznaju moralnu i duhovnu zrelost tog naroda.
Koliko je Bosanac LS za državu zreo? Šef Srbije Boris LS ide u novu državu C.G. i obećava svakome ko želi državljanstvo Srbije mada ga i sam nema (SL.gl.5/50).
S kakvim pravom? Po kojoj logici? Koji je šef države to još radio? Gde je to video ?Na osnovu čega mi srbijanci svoju domovinu da poklanjamo onima koji njenom razvoju ništa nisu dali ???
Ako su Srbi LS (79) „poljuljanog i ugroženog identiteta bez jasnih pretstava o sebi (SANU 92.) to je jasno „gde leži zec“u proteklom sukobu i okupaciji Srbije. Isto to na neki svoj način u ono doba rekao je i Ćorović.

Autor se poziva na Ekmedžića (196) koji tvrdi da je pad komunizma „legalizovao naučnu improvizaciju“ . Ekmedžiću je svakako stalo do komunizma jer se u njemu afirmisao kao „naučnik“ . Koliko se mi sećamo ovaj „naučnik“ je došao iz Bosne -bez državljanstva 5/50. Ekmedžić do sad nije priznao da je Sloven = Hun niti je uputio gradjane i studente na nemačke i ruske autore. Te knjige niko ne čita. Vidi se da i Ekmedžić slabo poznaje istoriju Balkana do 10.v.
„Naučnik“ ekmedžić svakako nije zapazio u Istoriji Srba od Jirečeka da je srpska zastava u vreme Turaka u Austriji bila zelene boje sa ljiljanom.
U Narodnoj biblioteci srbije knjige na ruskom i nemačkom jeziku niko ne čita a ti autori ne ocećaju potrebu da lažu. Omladini Srbije natura se engleski jezik već decenijama a vidi se dokle smo sa opštom kulturom i materijalnom proizvodnjom stigli. Nas starosedeoce niko ne može naterati da se odreknemo zakona 5/50.

Posle bombardovanja 99. počeli su provocirati gradjanski rat u Srbiji. To su radili i penzionisani Titovi generali koji su dolazili u Srbiju i na javnim mestima ponavljali „specijalni rat“.Tako su nam pokušali isprati mozak u neophodnost rata u Srbiji.Srećom neko pametniji je to sasekao.
Ti razni komunnaučnici grdno se varaju ako smatraju da se njihovaurodjena sirovost ne vidi.Pokušavaju je sakriti iza diploma i doktorata- bezuspešno.