Nikola Pašić

U neko vreme Nikola Pašić kaže;
Albance pokrstiti, ako neće, raseliti, ako neće POBITI