Knjiga ISTORIJA REPUBLIKE SRPSKE

Autori Čedomir Antić i Nenad Kecmanović. Izdavač Nedeljnik.
Knjiga falsifikata – Pišurija mada ima i tri recenzenta i sedam saradnika.
To je knjiga propagande dalje bosanske okupacije Srbije tj. bosanske vladavine Srbijom i njenim starosedeocima.
Republika (lažno) Srpska stvorena je tek pre četvrt veka a prema ovoj knjizi ima svoju istoriju od antike (str. 5).
Na str.7 čitamo da su srbi na to područje stigli u 7.v. Tu se kaže da su sa Avarima stigli i Sloveni. Očigledno je da autori i recenzenti nisu čitali ruske i nemačke autore koji su se tokom 20.v. bavili Slovenima gde kažu da su Huni stvarni Sloveni. Ti Sloveni (Huni) nisu došli sa Avarima već nezavismo i nije im padalo na pamet da se „šlepaju“ iza nekih drugih smatrajući sebe gospodarima sveta. Došli su sa područja današnje Mongolije.
Tacit je znao za Slovene (Hune) i to su bili prvi Huni koji su došli u Evropu i koje današnji istoričari i ne spominju.
Narod Srbi u 7.v. još nije postojao već je pojam „srbi“ bio etno oznaka zemljoradničkih naroda.
Za Hune je tipično da se odmah po dolasku u novi prostor izdaju za starosedeoce preuzimajući lokalna imena. Zloupotreba lokalnog etno imena je očigledna.
Da bi se lakše uklopuli u Evropu Huni se sebe nazivali srbima (domaće etno ime) te su nazvani i od drugih kao „beli i nekršteni Srbi“ pa tako ušli i u istorijske spise. Treba naglasiti da su tada svi došljaci sa istoka mogli sebi pripisati „beli“.tj zapadni.
Na str.41 i 42 autori zapažaju Srbe kod Konstantina Porfirogenita i to u primorju u Duklji. Car Konstantin jeste pisao o Srbima ali „kako hrvati kažu“ i to pisanje je sumnjivo autorima sa kraja 19. i početka 10. veka. Car je pisao o Slovenima (Hunima) a imenica Hun ni danas nije sigurna. Huni su u svim prostorima na kojima su živeli pravili zabunu.
Autori ne spominju Prvi krstaški rat mada je ovaj rat doneo državu Rašku i dinastiju Nemanja. Nemanja – onaj koji nema imovinu- Habe nicht – sans avoir. Prvi Nemanja zvao se Volter (Valter) i bio je francuz. Prvi krstaši bili su potučeni odTuraka u Maloj Atiji , vratili su se , i neki od njih zajedno sa Volterom začeli (svakako ne svesno) novu državu.Tako se začela i nova nacija u “ Župi Morava“. Za razvijeni deo Evrope ti ljudi nisu bili Srbi već Ratcen , Ratcianer i sl. Mi bismo rekli Rašani.
Sva pozivanja na nacionalno ime Srbi nema nikakvog opravdanja pre 12.v.
Pavle Ivcivć i Vera Jerković pisali su pre 40 godina da narod Raške u 12. i 13. veku nije umeo da razgovara sa narodima Bosne i Huma. Očigledno je da se radilo o sasvim različitim narodima.
Na str. 44 i 45 piše “ izdvajanje iz jedinstvene Srbije “ sredinom 10.v. posle smrti Časlava. „Časlav“ (čor slave) je dokaz više da je svo ovo srbovanje posledica hunske napasti. tj njihove večite hunske želje da vladaju svetom. Ovo danas koriste svi prekodrinski „inteligenti“ koji neće da čitaju novije knjige a imaju u doktorska zvanja i sve u cilju što jačeg uticaja na savremenu obezglavljenu Srbiju uz izvlačenje novca na sve moguće načine.
Na str. 47 vidimo da je Benjamin Kalaj još 1882. znao za „pravu Srbiju“ a zatim za Bosni, Travuniju i ostale.
Isto govori i Jireček kad kaže „pravi Srbi na Dunavu daleko od mora“.
Mada pominju Simu Ćirkovića (Srbi medju evropskim narodima) ne zapažaju da autor naglašava da su se 1918. našli u jednoj državi narodi koji se nisu ni poznavali i koji su stotinama godina živeli pod uticajem različitih kultura. Vidimo da autor Ćirković uvažava zapažanje drugih autora koji kažu , ne želeći da lažu, da nacija , jedan narod, nastaje nivelacijom do tada različitih kultura.Ove nivelacije na Balkanu nije bilo.
I u istoriji istočne Nemačke 6.v. autor zapaža „prave serbe“ u medjurečju Elba – Zala i tkz. serbe (Hune) na znatno širem prostoru.
Na pomenutim stranicama autori priznaju da su za stare hroničare narodi Balkana bili „dalmati“ ali ih njih dvojica (sa recenzentima) prekrštavaju u „Srbi“. Iz pojma Dalmati vidimo da nacionalna imena tih naroda tada nisu ni postojala.
Autori zapažaju da Ćorović Kaže „dobri Bošnjani“. Ali ne zapažaju da kaže na istom mestu „Bošnjani i dobri Bošnjani“.Ćorović ,kako vidimo, kaže da postoje i oni koji nisu dobri.

Na str. 45 čitamo da je “ kralj Bodin krajem 11.v. na čelo Raške…. “ Imenica Raška nije poznata u 11.v. jer su Prvi krstaši tek krajem toga veka prošli „Župom Morava“ (Albert Ahenski) i tako su „na konjima“ doneli državu Raškui i to tek po povratku iz M. Azije.
Huni (sloveni) „od Sahalina do mediterana dolazili su u sukob sa svim narodima sa kojima su stupali u kontakt.“ Medjusobno se nisu slagali ali su prema drugima zauzimali jedinstven stav.Svuda su se izdavali za domaće starosedeoce i pri tom su usvajali domaća imena. Tako su se nazvali i Srbima (Serbima) mada se zemljoradnjom nikada nisu bavili.
Knjigu “ Istorija prvog krstaškog rata “ autora Alberta Ahenskog izdanje 1906. (nemački gotica) u Univerzitetskoj bibl. u Beogradu do 1996. niko nije čitao.
U knjizi se ne vidi da se autori i recenzenti pozivaju na „Istoriju naroda Jugoslavije“ I , Prosveta , Bgd, 1953.koja se već 20 godina uglavnom sakriva od gradjana.
U knjizi su izbegnuti toponimi Bosne koji ukazuje na narode područja današnje Mongolije kao i Male Auije.

Na strani 121 autori otvoreno kažu da „Ideja o bosanstvu zasnovana je na srednjevekovnim tradicijama koje nisu opstale u narodu“. Tu autori tvrde da je B. Kalaj pokušao da stvori veštačku naciju .
.Dalje pišu „Ipak , ideja bosanske nacije pojavila se stotinu godina kasnije i danas je aktuelnija i prihvaćenija nego u vreme kada ju je Kalaj osmislio“.
Tako sa strane 121 vidimo da autori i neznaju šta govore i da ne priznaju principe formiranja nacije – tradicije.
Kroz celu knjigu autori srbuju a na kraju pomenutog pasusa kažu da se ideja bosanske nacije pojavila kasnije i da je danas najživlja.
Ovo je način varvarskog „razmišljanja“ i nije trebalo dozvoliti da se knjiga rastura po Srbiji.

Akademije nauka morale bi da služe svojim narodima na objektivan način ne vukući ni na koju stranu. Morale bi reagovati na falsifikate istorije jer su „pokretanja naroda uvek osvajačkog karaktera“. Biti Akademik znači biti ogovoran i mentalno zdrav a ne zatvarati oči pred okupatorom varvarskog porekla.

Vidi još na ovome sajtu;
Literatura
Nacija i etnička osnova
Nacija Srba
Prvi krstaški rat
Raška
Huni
Krajišnici kao beli i nekršteni Srbi
Srbi sluge
7.3.17.