Solarni paneli – Teror ekonomista + Reverzibilna HE + Strujomeri

Saznali smo iz novina (15.11.13) da neka strana firma tuži Srbiju tražeći naknadu štete zbog nesporazuma u vezi solarnog „parka“ ugovorene snage 1.000MW (megavata).

Zapažamo da je 1.000 MW mnogo za Srbiju koja ima isnstalisanu snagu svojih elektrana svega 7.000 MW. Uvodjenje nove snage kroz novu tehnologiju od 15% teško je verovatno. Tako nam izlazi da je ugovor bio nerealan. Ako je nerealan moralo se nešto neprijatno desiti. I desilo se – tužba.

Novina kaže da su sa naše strane ugovor potpisali Dinkić i Mihajlovićeva.
I jedno i drugo nisu kvalifikovani za tehniku. Ali, ali sve „znaju“.Mihalovićeva se prihvatila da ministruje enrgetikom a do tada nije ušla ni u „kulu“ -najmanju trafostanicu. Mnoge slabosti EPSa nije ni sagledala pa ni pokušala da ih otkloni.
Dinkić se „kvalifikovao“ sa 10.000 evrai kočeći sve ostalo.

Ako ona strana firma tuži to znači da ima razloga , da je u našim „stručnjacima“ sagledala šarlatane pa po ugovoru ima šanse na sudu. Da nema šanse nebi se bezrazložno kompromitovala ovom tužbom.

Za jednu odredjenu snagu solarnog panela treba još pretvarač iste snage, transformator(i) iste snage i dalekovod(i) iste nsage. Treba dakle, još dosta para.
Tako je sigurno da solarni „park“ još uvek ne znači solarna elektrana. Da je sve ovo obuhvaćeno ugovorom iz novinskog teksta se ne vidi. Izlazi nam da je ovo cena samo za panele.
Neverovatno je da su Dinkić i Mihalovićeva o tome umeli da razgovaraju.
Neumeće razgovora se ne može sakriti. Stranci su to zapazili i koriste priliku. (Isto kao za FIAT)
Za našum orijentaciju računamo:
Klasični generator za termocentrali snage 200 MW košta do 10 miliona evra.Za snago od 1000 MW treba 5 takvih. To je u parama 5 x 10 = 50 miliona evra.
Paneli za istu snagu,prema novini, koštaju 1.750 miliona evra.
Odnos je 1750 : 50 = 35
Vidimo da solarni generator treba da košta 35 puta više.
Gornji tekst važi za postrojenje vrlo velike snage ali
solarna „elektrana“ je u principu postrojenje male snage.Pogodna je za montažu na svakoj kući ili u dvorištu. najbolje na krovu.To bi bile snage 1 do 100 kilovata.Paneli zauzimaju mnogo mesta i zato treba koristiti krovove. Tada netrebaju tansformatori ni duži vodovi.Tako je najjevtinije

Ekonomisti Srbije nisu u stanju da „izvedu“ evro na realni vrednost prema dinaru a utrpavaju se u sve moguće. Treba ih sprečiti. I ovde se vidi potreba psihoterapije,.
Do kada će nas ekonomisti terorisati??

REVEZIBILNE HIDROELEKTRANE
Na sajtu Politike čitamo (4.1.14) da je ministarka energetike izjavila eda će se graditi reverzibila hidroelektrana Bistrica i da vlada Srbije već radi na tome.
Ministarka Mihajlović je dopisom od pre par meseci upzorena da reverzibilne HE proizvode finasijski gubitak.
ONE TROŠE STRUJE 50% više nego što mogu da daju. Na 100 MWh proizvedenih moraju da potroše 150MWh.
To tako MORA.
To je PRIRODNA POJAVA.
To je „od Boga dato“.
Gdja. Ministarka zajedno sa takvim pretsednikom UO EPSa (koji nam je isključivao struju u celoj Srbiji pre 20 godina) nema prava da sabotira ekonomiju moje, naše, domovine.

MINISTARSTVO ENERGETIKE
Ministar 16.12.12
Djerdap 3 / reverzibilno
Spominjete izgradnju reverzibilne HE Djerdap.
TO NE TREBA RADITI
zato što troši ugalj a preko termoelektrana.
Tarmoelektrane srbije imaju instalisanu snagu od oko 4.800 MW (megavata).Hidroelektrane (bez one dve reverzibilne) imaju oko 2100 MW.Hidroelektraqne imaju srednju godišnju snagu 50% od instalisane tj oko 1000 MW.To je zbog letnjih niskih vodostaja.
Srednja godišnja snaga je mera ekonomije elektrane. Zimska dnevna potrošnja od oko 150 miliona kWh daje srednju dnevnu snagu od 150 :24 = 6,25 hiljada MW. Ako bi HE radile punom snagom od 2000 MW dale bi snagu 1/3 od potrebne. Ovo znayči da TE moraju pokriti oko 4.000 MW i to samo ako HE imaju dovoljno vode za punu snagu.
Letnja snaga potrošnje je oko 3.000 MWa to je već više od instalisanih HE.
Ovo znači DA I LETI I ZIMI T.E. MORAJU RADITI I DANJU I NOĆU.
Prema tome sve priče „stručnjaka“ o jevtinoj noćnoj energiji za pumpanje vode pri revezibilnim NISU TAČNE. Uvek će se preko revezibilnih TRIŠITI UGALJ pri TE.
Gubitak energije pri revezibilnom radu je oko 35%Korisno se pože vratiti svega 65%.
To tako mora. To je prirodna pojava. Sve mašine rade sa stepenom iskorišćenja manjim od 1. To se uči još u gimnazijskoj fizici.
Reverzibilne imaju smisla samo uz nuklearne elktrane.

MINISTARSTVO ENERGETIKE
Ministar 22.4.13
Strujomeri
Elektrodistribucija ima nameru da u celoj državi promeni strujomere.Navodno dosadašnji indukcioni nisu dobri a novi elektronski su mnogo bolji.
Dosaadašnji strujomeri su sasvim dobri samo ih treba baždariti na svakih nekoliko godina. Lako se očitavaju. Novi elektronski su lošiji – kvare se. Tačnost im je 2% što nije pradnost nad starim. Gradjani ne umaju da ih očitavaju. Pokazuju datume i tačno vreme. To je jedinstven slučaj u istoriji električnih merenja. To zbunjuje gradjane.
Nepotrebna zamena strujomera košta a mi smo siromašno društvo.
To ipak plaćamo mi gradjani mada nas distribucije laže da je besplatno.
Korupcija ,kradja, je jedini vidljivi razlog za ovu zamenu.
Treba promeniti tri miliona strujomera po ceni od oko 12.000 dinara a to je velika para
MINISTRE SPREČITE OVO.
Ucenjuju gradjane i na kućnim priključcima. Pokušavaju da naplate i do 90% više u pojedinim slučajevima.