MINISTARSTVO ZA SOCIJALNA PITANJA

MINISTARSTVO ZA SOCIJALNA PITANJA
Ministar lično

Narodna banka – inopenzije

Devizni kurs ne prati inflaciju koja se gradjanima pokriva stalnim porastom penzija i plata državnim službenicima.
Maloprodajne cene i dalje rastu, domaće penzije i plate rastu takodje te naše inopenzije i dalje gube vrednost jer je kurs bez promene.
U odnosu na 2003. godinu vrednost evra je porasla za 117/70 = 1,67 puta. Tada je evro vredeo 70 dinara .
Domaće penzije pa i cene su veće za 3,7 puta.
Vidi se da smo mi inopenzioneri, bivši gastarbajteri , pod režimom DISKRIMINACIJE oštećeni 3,7/1,67 = 2,2 puta tj 55%. Toliko nam je inopenzija izgubila vrednost. Uz svaki porast domaćih penzija i istovremeni porast cena inopenzije gube procentualno isto toliko.
Sadašnja vrednost evra bez diskriminacije ZA NAS INOPENZIONERE treba da je70 x 3,7 = 259 dinara.
Centralna banka nam duguje i naknadu štete na diskriminaciji za proteklih 20 godina. U ovoj zemlji ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE (Sl. glasnik 22/2009) ne dozvoljava ovakvo ponašanje te bi ova diskriminacija morala biti sprečena bez obzira gde je penzija zaradjena. Zakon bi morao biti ispoštovan . Država NEMA PRAVA da uništava penzije svojih gradjana bez obzira gde su zaradjene. Zato bi se morao uvesti poseban DEV IZNI KURS ZA INOPENZIJE.To bi bio tkz. Plivajući kurs jer bi se često menjao. To govori knjiga FINASIJE na strani 383 pod “ višestruki devizni kursevi“. To su kursevi za posebne namene.
Posebnu pažnju treba obratiti na članove 2, 6, 13 istog Zakona. Mi inopenzioneri smo oštećeni u ODNOSU NA DOMAĆE i to je NAŠE LIČNO SVOJSTVO SHODNO ZAHTEVU pomenutog Zakona.
čl. 2 istog Zakona ….. zaštićen je svako ko boravi u Srbiji pa i ako je strani državljanin,
Čl. 6 ….grupa lica (inopenzioneri ) stavljeni su zbog ličnog svojstva u nepovoljni položaj.
Čl. 13 (6) ….diskriminacija se ponavlja
Čl. 13(7) …. diskriminacija je na imovini ( to je naš PRIVATNI novac a ne državni)
Zakon o OBLIGA CIJAMA kaže da niko ne sme da drugome pričinjava štetu . Ako je učini mora je nadoknaditi. Prema tome ta dva zakona su sasvim dovoljni za pokretanje zahteva pri Narodnoj banci Srbije.
Guvernerka je priznala (novina Danas .rs ) da kurs odredjuju u DOGOVORU sa kompanijama (tajkunima privatno.).
To sme da kaže, sme, sme.
Centralnba banka jedne države ipak nije privatni dućan. Pre petnaestak godina odlučeno je da se otplata stambenih kredita veže za devizni kurs a namerno izazvanom inflacijom ,sa devalvacijom evra , mesečna otplata ovih kredita postajala sve niža a naše penzije gubile vrednost.
Uz svaki porast domaćih penzija i porast maloprodajnih cena , uz stalan kurs, penzije gube procetualno isto toliko.
Ogroman novac otiče u Bosnu.

Ministre Socijalnih pitanja,
naš predlog (zahtev) je da primorate Narodnu banku da u roku od dva meseca uvede Plivajući kurs za nas inopenzionere bivše gastarbajtere . U ovome trenutku početna vrednost bi bila kako je ovde obračunato.

Prilog;Kopija knjige Finasije str. 383 s poštovanjem