Prijava KZ 359 i 360

18.4.22.

 

 

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
Tužilac lično
Prijava po čl. 359 i 360 KZ Dr. Jasmina Kiurski
Prijavom od 21.1.22. obratili smo se RJT protiv zaštitnika gradjana po čl 359 KZ zato što odbija da štiti inopenzionere starosedeoce Srbije ,kojih danas ima 240.000 od nasilja Narodne banke Srbije . RJT prosledilo je ovu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal. TOK rešenjem KT 4/22 od 22.2.22. preko zamenika gosp. Ćetkovića ODBIJA našu prijavu.
Prigovor smo podneli 2.3.22.
Zamenik RJT Dr. Jasmina Kiurski 21.3.22. rešenjem KTPO 7/22 ODBIJA naš prigovor.
Na strani 3 (treći pasus odozgo) Dr. Jasmina iznosi MIŠLJENJE da se mi inopenzioneri starosedeoci Srbije NE OPREDELJUJEMO koje odredbe zakona nisu ispoštovane.
ZJT čl 51 kaže da tužilac nije odgovoran za izneto mišljenje osim ako se radi o kršenju zakona istog javnog tužioca. U ovome salučaju zamenik Dr. Jasmina samoinicijativno stavlja van snage ZJT čl.10a i 51. Zakon o zabrani diskriminacije čl. 2, 6, 13(6), 13(7), ZOO čl154 a sve na štetu inopenzionera starosedelaca kojih ima 240.000 a sa članovima porodica oko 800.000.
Zapažamo;
Podnosioc krivične prijave ne mora biti kvalifikovan za pravničke poslove. Dovoljno je da zapazi protiv zakonito ponašanje i da obavesti Javno tužilaštvo.
Mi inopenzioneri nismo tužili. Podneli smo PRIJAVU. Javni tužilac kao kvalifikovano i PLAĆENO lice mora da zna šta jeste a šta nije po zakonu. To je posebno osetljivo po člani 10a ZJT u vezi diskriminacije a što je osnova naše prijave.
Javnim tužiocima (i sudijama) nije dozvoljeno da pojedine članove zakona i stavova cepkaju na važeće i nevažeće delove . To ipak čine. Zakon o NBS čl.2 naglašava da ista radi „po……. i dugom zakonu“. Zamenik Dr. Jasmina Kiurski daje za pravo zameniku TOKa koji uvažava samo prvu polovinu čl.2 Zakona o NBS a prećutkuje drugu polovinu „…….i drgom zakonu“. Time oba zamenika ostale zakone proglašavaju nevažećim – nisu za to ovlašćeni.
Zakon o zabrani diskrimninacije (ZZD) citirali smo Zaštitniku gradjana članovima 2, 6, 13(6), 13(7) dana 14.9.18. i nadamo se da se nalazi u spisu i da su ga videla oba zamenijka.
Zamenici nam pripisuju pojam „NADZOR“ koji označava nešto drugo- rutinsko ,godišnje, kvartalno. To radi Skupština Srbije. Mi inopenzioneri nismo postavili zahtev o „nadzoru“ već smo podneli PRIJAVU Tužilaštvua i zahtev Zaštitniku gradjana da upozori NBS i izvrši svaki pritisak kako ni prestala otimačina našeg zaradjenog novca .
Zamenik Dr. Jasmina kaže da nismo priložili NOVE dokaze. Niko nije pobio našu tvrdnju o diskriminaciji sa pričinjavanjem materijalne štete i zato nema razloga za novim dokazima a imenovana doktorka nije oslobodjena čl 51 ZJT.
U vezi čl.51 zapažamo da ima mesta za njegovu primenu i zbog zloupotrebe , cepkanja , čl 2 o NBS . Zamenik RJT ne daje objašnjenje zašto zamenik TOKa prećutkuje Zakon o diskriminaciji mada je u tom pogledu obavezuje ZJT čl.10a
I bez našeg pozivanja na ZZD saznavši za diskriminaciju RJT je dužno po čl 10a da preduzima zakonske mere. Javni tužilac NE MORA da čeka prijavu. Po čl 46 ZJT ….obezbedjuje primenu ustava i zakona radi poštovanja ljudskih prava i sloboda. Zamenik Dr. Jasmina ni to ne poštuje. Izlazi nam da NBS valutnim kursom može naše penzije i potpuno da uništi.
Prvi put smo se obratili prethodnom Zaštitniku gradjana ali smo odbijeni 26.12.13. Valjda je smatrao da smo mentalno poremečeni. Drugi put -isto. Poverenik za ravnopravnost odbio nas je takodje dva puta sadašnji i bivši. Prema novini Danas rs. 29.1.14. Guvernerka je izjavila da valutni kurs odredjuju „u dogovoru sa kompanijama“ Malo kasnije to je potvrdila. Dogaovaraju se kako otimati naše privatne pare.
Radi se o nepošptovanju ;
Zakona o Javnom tužilaštvčl.10a, 46, 51, 84
Zakona o zabrani diskriminacije čl. 2, 6, 13(6), 13(7)
Zakona o NBS čl 2
Prilog;Kopija zakon o NBS čl.2
Kopija dopisa Zavoda za socijalno osiguranje