„NACIONALNI UDŽBENICI“

Čitamo u novini Danas (12.8.22)da se radi o novim „nacionalnim udžbenicima“. Navodno po nalogu ministra prosvete formirana je radna grupa koja je VEĆ radila na izmenama Zakona o udžbenicima kako bi se napravio osnov za udžbenike od „posebnog nacionalnog interesa“ za osnovne i srednje škole -dakle za najmladje- najpogodnije za PLANIRANO ISPIRANJE MOZGA.
Nacrt izmene Zakona prosledjen je predsednici vlade i predsedniku Srbije a uzevši u obzir da je to INICIJATIVA PREDSEDNIKA.
Ostvarena je i „saradnja sa kolegama iz republike srpske“ kako bi se dobili udžbenici
„od nacionalnog interesa sa istovetnim sadržajem“
Vidimo da osvajačkim prohtevima bosanaca nema kraja te da će se i deca Srbije već od polaska u školu dresirati onako kako bi bili sluge bosancima. Sve to pod parolom „svi smo srbi, svi smo srbi“ a kako bi Srbija što izrazitije bila područje ekspoatacije . Ustvari radi se o pretvaranju Srbije u Repuliku srpsku sa progonom starosedelaca – posebno nesrba.
Istovremeno ne zapažamo da SANU, filološki i filozofski fakulteti zauzimaju stav protiv ovoga nasilja koje sprovode bosanci na čelu sa A, Vučićem i Anom Brnabić.
Izlazi nam da su FAKULTETI SAGLASNI kao i SANU sa bosanskim i hercegovačkim NASILJEM nad Srbijom.
Zakon o SANU kaže da su mesečni paušali za akademike 2,5 i 2 prosečne plate Srbije. Svakako, taj novac dobijaju da bi ĆUTALI – da bi svojim ćutanjem radili na uništavanju starosedelaca -posebno vitalnijih nesrba.
Tu „udžbenici“ svakako neće citirati najplodnijeg istoričara bosne Ćorovića kao ni posleratne istoričare koji su to svoje područje poštovali kao svoju Bosnu u kojoj su se rodili ,odrastali i leba jeli.
„Nauka“ ovih udžbenika sigurno će biti na nivou „profesora doktora „Šešelja, Dodika, Vulina i sličnih.
„Braća“ sa leve obale Drine neće dozvoliti da u knjigu udje zapažanje da njhove dede nisu hteli uzeti učešća u Prvom srpskom ustanku i nisu hteli sprečiti austrougarsku vojsku (100 godina kasnije) da sa njihove teritorije provale u Srbiju .
„Braća“ sa leve obale Drine danas otimaju ogromne pare od inopenzionera starosedelaca Srbije a preko istog A. Vučića i A. Brnabić. ČETIRI MILIJARDE EVRA ,svake, svake godine ulazi u Srbiju a te naše inopenzije su izgubile približno 60% vrednosti zahvaljujući fiksnom kursu .
Para za Bosnu „mora“ da ima jer tako hoće Vučić koji je beskrajno opasan ne samo novčano već i fizički po hitlerovskoj metodi u pogledu mrtvih 1:100. Njegovom divljanju neće biti ktaja.
„Znameniti srbi Dalmacije“je kratko zapažanje iste novine (15.8.22.) o izložbi u kulturnom centru o „105 velikana“ koji su na svoj način doprineli stvaranju kulrturnog identiteta …..
Iz „Znameniti srbi Dalmacije“ vidimo takodje obmanu. Organizator izložbe je „zaboravio“ da istočno jadransko primorje ima nekoliko elafitskih ostrva. EFTALITI su bili
pripadnici jedne vrlo poznate hunnske grupacije.
Sve u svemu, vidimo da varvarski deo Bosne uporno radi na bosnizaciji Srbije a krijući svoje drevljansko poreklo i otimajući materijalna dobra.
U SANU i fakultetima sede uglavnom došljaci sa tog varvarskog područja (Drina- Jadran) i srbijanska gospoda Cincari . O cincarskoj sebičnost pisano je u znatnoj meri te gledajući Srbiju danas zapažamo da su ti stari autori bili u pravu .
Zašto nam je to potrebno??
Izbori starosedelaca – jedino rešenje.
Co.
SANU- Predsednik
Filozof. fak. – dekan
Filološ.- fak.-Dekan