PRIJAVA PO ČL. 360 KZ -Ok.

5.5.22.

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
Tužilac lično
Prijava po čl.360 KZ
Prijava se podnosi protiv zamenika Tužioca za organizovani kriminal Ćetković Predraga.
U rešenju KT 42/22 od 22.2.22. imenovani iznosi svoje MIŠLJENJE koje je protv zakonito te čl. 360 KZ ima mesta. Imenovani zamenik TOKa u nameri da nama inopenzionerima , koji smo od društva odbačeni,mada u zemlju godišnje unosimo 4 milijarde evra, nanese štetu donosi nezakoniti akt.

Na strani 3 navedenog rešenja zamenik TOKa kaže;
Pasus 3 :
Zakon o Narodnoj banci Srbije čl.4 stav 1 ista utvrdjuje i sprovodi monetarne i devizne politike. Ali tu ne piše da ista banka sme da zloupotrebljava svoj položaj kako bi društveno odbačenim inopenzionerima OTIMALA penzije Zato je čl. 4 za nas beznačajan mada mi gradjani i tu imamo prava uticaj
Pasus 4:
Zakon o Zaštitniku gradjana čl.1 stav 1 citiran je ispravno „….štiti prava gradjana i kontroliše organe državne uprave….“ Nije citiran čl.19 stav 2 ZZG koji nabraja GDE Zaštitnik gradjana NIJE OVLAŠĆEN a to je Narodna Skupština, Predsednik Države, Vlade, Vrhovnog suda, sudova i tužilaštva.
Iz članova 1 i 19 ZZG jasno se vidi da je NBS pod kontrolom Zaštitnika gradjana i da jeste „organ uprave“.
Pasus 5:
Zamenik tužioca kaže da „iz citiranog ….. jasno PROIZILAZI da NBS ne predstavlja upravni organ …kontrolisan od Zaštitnika gradjana“. Ovo se protivi čl.1.stav 1 ZZG gde piše da Zaštitnik “ kontroliše organe državne uprave ….i ustanova koje imaju JAVNA OVLAŠĆENJA .(u daljem tekstu :organi uprave )“.
Ovo potvrdjuje i član 19 koji nabraja za koga Zaštitnik nije ovlašćen i tu se Narodna banka ne spominje. Prema tome ovlašćen je jer je i Banka Organ uprave.
Pasus 7:
Globalno pitanje monetarne i devizne politike nije u ovome slučaju aktuelno – bilo je naša poštapalica a što se sada zloupotrebljava .Prijava leži na NEUVODJENJU plivajućeg valutnog kursa.
Zamenik „smatra“ da JT „ne pretstavlja organ koji može da kontroliše NBS“. Ali, čl. 51 ZJT ne dozvoljava da razna mišljenja budu jača od Zakona.

Član 10a ZJT posebno upozorava na diskriminaviju te i NBS nema prava diskriminacije.
Stiče se utisak da je i TOK ušao u ovaj organizovani kriminal.
Kriminal otimanja naših inopenzija je organizovan jer traje već 20 godina i o tome svi ćute.
1. Ministarstvo socijale koje ima i posebno odelenje za penzije- ćuti.
2. NBS ne uvodi plivajući kurs i ćuti.
3. Bivši šef države Tomislav Nikolić nije odgovarao na naše apele.
4. Sadapšnji šef države Aleksandar Vučić isto.
5. Jorgovanka Tabaković ćuti ali je priznala (novinja Danas .rs 29.1.14.) da kurs odredjuju u DOGOVORU SA KOMPANIJAMA- zbači privatno. Par dana kasnije to je potvrdila.
6. Tu su i vlasnici pomenutih „KOMPANIJA“7. U organizovani kriminal spada i nameštanje otplate stambenih kredita zavisno od kursa te se kurs drži na niskoj vrednostia što ubija naše penzije.
8. Zaštitnik gradjana odbio je da radi – sadašnji i prethodni.
9. Poverenik za ravnopravnost isto.
10. Naš novac se rasipa po Balkanu. Gradi se Bosna RS. Počinju da grade i Hercegovinu- aerodrom Trebinje.
11. Stranim firmama poklanjaju se velike pare -otkinute od naših penzija.
Naš godišnji priliv je 4 MILIJARDE EVRA ,ILI MESEČNO 333 miliona. To je čista lova- neto iznos.
Srbija to ne može da zaradi.
Prilog; Kopija dopisa Zavoda za socijalno osiguranje