NACIJA – ŠTA JE TO

U listu Danas početkom septembra 21. zapažena su dva ćlanka o pojavi nacije.
Prvi autor je zapazio da je nacija ipak, ipak izmišljena .
Drugi autor je dao za pravo prvome- izmišljena („pa Bog“).
Dali je izmišljena ?
Nije .
Oduvek je postojala.
Ljudi pa i oni stari, stari („prvi ljudi“)su  ZAPAŽALI da u susedstvu postoje DUGAČIJI ljudi koji se razlikuju od njih. Ovo svakakao nisu umeli da kažu da su to pripadnici druge nacije ali su te razlike uvažavali počev od prijateljskih odnosa pa do fizičkih sukoba.
Bilo bi naivno verovati da su u davnini svi ljudi bili isti. Na velikim udaljenostima radjali su se DRUGAČIJI jer su se hranili na dugi način i drugim materijalima koji su  drugačije delovali na njihove organizme i mentalitet i koji su svakako bili izloženi drugim prirodnim zračenjima što je potsticalo mentalnu i fizičku razliku. Prema tome i u najstarije ljudsko doba razlike su postojale i bile zapažane a danas ova zapažanja nazivamo nacionalnim karakteristikama.
Ti najstariji „prvi ljudi“ su bili nepismeni te pisane tragove nisu ostavljali ali to nama danas ne daje pravo da ih „trpamo u isti koš“, da omalovažavamo njihovu tadašnju inteligenciju bilo kakvu. Tragovi ratnih sukoba koje danas otkrivaju arheolozi potvrdjuju razlike medju grupacijama tadašnjih ljudi – potvrdjuju različite nacionalnosti – potvrdjuju različito misleće izrečeno na današnji način.
Integracija starih različitih gupacija u jednu veću bila je moguća i dešavala se. Ako je nakon fižičke integracije došlo do NIVELACIJE njhovih KULTURA kažemo da se stvorila NOVA nacija. Ako fizička integracija („država“) nije ostvarila nivelaciju kultura nije se formirala nova nacija. Tada su ostale u životu obe stare nacije u istoj teritorijalnoj organizaciji u „državi“.
Ovi različiti koji žive u istoj državi mogu biti medjusobno nesložni te koriste priliku da se osamostale i pojavljuju se kao nove nacije svakako uz dezintegraciju države. Ovakva oslobadjanja omogućuje savremenija tehnologija kroz opismenjavanje naroda što se očigledno masovno koristi tek zadnjih par vekova. Većom pismenošću ljudi POSTAJU SVESNIJI SEBE u odnosu na gruge.
Mnogi savremeni autori pišu da „nacija“ postoji tek od „juče“ od 18. veka. To im se čini jer je pisana knjiga nova tehnološka tvorevina a oni nisu razmislili o dubokoj prošlosti , tadašnjim ljudima, društvima i dogadjajima.
Današnji ljudi na pojam „nacija“ gledaju sa današnjeg stanovišta . Zato zapažaju „Naciju“ tek od 17-18.veka – tako ih je savremena škola vaspitala – isprala mozak. Oni nemaju nikakva prava da omalovažavaju životna kretanja proteklih hiljada godina.
Andre Žid je zapazio „Istorija čovečanstva je istorija ISTINA koje je čovek OSLOB ODIO“. To je isto što smo i mi ovde kazali sažeto u jednu rečenbicu. To je ipak, bio Žid.

Sada možemo da razmislimo kome odgovara navedeno u novini negiranje starih nacija.
Svakako onima koji negiraju prošlost te „preko kolena“ stvaraju integraciju koja se ne ostvaruje ali zauzimanje tudjeg životnog prostora je u toku. To se sada zove „stvaranje srpskog sveta“ bar kod nas. Zašto su dvojica autora u Danasu ovako pisala ? Najverovatnije da nisu dovoljno razmislili u krugu stare istorije jer ih istorija nije jače interesovala a škola ih je pogrešno upućivala
Škola ih je namerno pogrešno upućivala jer su profesori BU većinom varvarskog porekla te kriju istinu o sebi mada ih niko ne može osudjivati s obzirom na dede i babe. Lažna nauka BU je dokaz da su preovladali varvari.
Vidi još na istom sajtu; Nacija i etnička osnova.
24.9.21
Co.
SANU- Predsednik
Filozof.fak- Dekan
Filološk. fak. -Dekan