F A Š I Z A M – ZABRANE

Kako vidimo potsticanju fašizma ne vidi se kraj. Ratni zloćinci dobijaju „priznanja za zasluge“ u Rep. lažno srpskoj kod Dodika.
Bosansku posavinu naselili su Drevljani . Prema ruskim autorima to je slovensko pleme koje se isticalo kao najprimitivnije.Živeli su, i medjusobno preplašeni, na dosta velikim rastojanjima medjusobno i uglavnom krijući se.
Po odlasku na zapad na reku Elbu , da bi se izolovali od drugih , prešli su na levu obalu u donjem toku a iz ledja bila im je šuma ka zaštita.
Dolaskom na Balkan (prvi krstaški rat) nastanili su se na desnoj obali Save i opet su iza ledja imali šumu i planine u koje su se povlačili (zbeg) pri nailasku drugih ljudi (Ćorović).

Posle Dejtona, videli smo na tv, da sa ašovijma i krampovima prete Bošnjacima da se nebi vraćali na svoje posede. Neopravdani strah primitivnih ne daje im mira i zato čine stalnu opasnost za Balkan. Na toj osnovi desio se protekli balkanski ratni sukob pa i ova odluka o „priznanju“ za „dobrobit“. Takva ideja može da se rodi jedino u glavama umno bolesnih pa i podržana od drugih sličnih.
Dodik je rado vidjen u Beogradu od strane Tomislava i Aleksandra. Zahvaljujući ovoj trojici i Biljana živi u Beogradu- tu je, menju nama je. Mada se trudila u ono doba „za svoj narod“ sada ima strah da se tamo ponovo nastani.
Tomislavu i Aleksandru ne pada na pamet da Biljanu uz pomoć policijske pratnje vrate u Bosnu.
VIDIMO DA JE OVA JADNA SRBIJA SIGURNA KUĆA ZA RATNE ZLOČINCE. U svakom slučaju i Dragoljub Mićunović i Dačić imaju svoje zasluge u ovom nemoralu a zahvaljujući njihovim poklondržavljanstvima.
Očigledno je da Dodik tera inat svima i svakome pa i Tomislavu i Aleksandru i da nemože da bude drugačiji.
Tu je opet i Šešelj kome su dozvolili da se vrati u Srbiju pa i da sedi u Skupštini mada mu nije dozvoljen ulazak u Hr. CG pa ni Bosnu.

Čak šta više Srbija poklanja gotov novac Rep. lažno srpskoj svake godine po nekakvom ugovoru koji je tajna za srbijance a na ime telekoma Srbija joj je poklonila 600 miliona evra .Istovremeno Srbija otima 50 % inopenzija i doznaka svojim starosedeocima a preko devalviranog e vra.

Zabranjuje se
Tomisla vu i Aleksandru da stupaju u bilo kakav kontakt sa Dodikom.
Dodiku da dolazi u Srbiju.

Naredjuje se
Tomislavu i Aleksandru da raskinu ugovor o specijanim vezama sa Rep. laž. srpskom

Izbori starosedelaca – jedino rešenje.
Vidi još;
„Srbi sluge“
„Psihološki profil novog premijera“