Visoki savet sudstva.

31.7.14

VISOKI SAVET SUDSTVA
DISCIPLINSKI TUŽILAC
Dopuna prijave od 14.7.14

Osnovni sud kraljevo, K266/14 (ranije k 807/13)
Novim Rešenjem K 266/14 od 1.7.14 ista sudija je ponovo odbacila istu tužbu – sada po čl. 502 ZKP.
Da nebih prepričavao molim Vas da pročitate ovo Rešenje i žalbu od 23.7.14.
Novo Rešenje je tužitelju uručeno 21.7.14 . datum pošte na kovertu je 18.7.14  – četiri dana posle prve prijave vama.
Rešenje Apelac. suda Kragujevac Kž.2 – 585/14 od 13.5.14 tužitelj još nije dobio. Tada se isti slučaj vodio pod  K 807/13.
Kao pravni pouk  sudija sada  navodi mogućnost žalbe  Višem sudu u kraljevu.
Ne vidi se razlog promene drugostepenog suda  izuzev u pokušaju zaštite od kompromitovanja  sebe i tuženog.
Očigledno je da sudija NEĆE DA SUDI.

Prilozi; Rešenje K 266/14
Žalba

PS
Vidimo da sudija donosi protivzakonite Pisane Odluke. Treba razmisliti o članu 360 KZ.