Češka – Bohemija – 8.vek

Tragajući za Serbima u Panoniji nemožemo obići oblast Češke jer se deo Serba (Kvada) uselio u tu oblast pod pritiskom Avara. U knjizi 55k (46-60) nalazimo interesantne podatke. „Srpska “ oblast stare Češke je zapadna i severna, južna propada Dulebima a istoćna Hrvatima. Na karti su prikazane oblasti koje pripadaju pojedinim plemenima. Ta plemena su Dulebi, Česi, Zličani, Hrvati , Lučani, Sedličani, Lemuzi, Dečani, Pšovani, Ljutomecrci, Zahvozd i Tuhošt.
Arheolozi su utvrdili da su Sedličani, Lučani, Lemuzi, Zagvozd i Pšovani Serb porekla jer su im predmeti materijalne kulture slični istim predmetima Milčana i Serba izmedju Elbe i Zale.
Obvlast Zličana i Ljutomerčana nije bila dovoljno ispitana u trenutku pisanja knjige 55k.Za Dečane treba naglasiti da se u pršlosti izgovaralo i Dacani te se može pretpostaviti da je to deo karpatskih starosedelaca Dačana.Kod nas je manastir Dečani pa je sasvim moguće da je deo Dečana došao na ove prostore.
Pleme Zahvozd (ranije Zagost) je interesantno i za nas jer i na balkanu postoji Zagvozd putem prema Biokovu
Sedličani su u davnini bili Cheb ili Chebane
Oblast Tuhošt imala je i ime Choden . U davnini su se zvali Tugust, Tugost i sl. Ovo ime potseća na boga Tuhuši iz drgog milenijuma pre Hrista medju Hettitima.
Zličani su bili stalno vezani za Hrvate i za njih se saznalo nešto kasnije. Uz njih se javlja i pojam Lupiglava što nije oznaka za pametne glave.
Vidimo da su stari hroničari još pre hiljadu godina pravili razliku izmenju Srba, Hrvata i Slovena.(Duleba).U knjizi nalazimo i imena naselja slična našim.Višehrad (Višegrad), Štitary (Štitar), Lučani (Lučani), Zahvozd (Zagvozd), Domažlice (Domžale).

U istoriji Češke poznata je legenda o svetoj Ljudmili koja je navodno srpskog porekla. Knjiga 55k pisana je 1957.g. te nas ne sme zbuniti što autor ponegde ubaci „Sloveni“gde toj imenici,vidi se, nije mesto.