SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA – SILA ORUŽJA


Glavni pop (patrijarh) SPC u svoje vreme je naglasio da su Mladić, Arkan i Šešelj puno dobrpg učinili za svoj narod. Izlazi da je glavni popa mislo na narod srba jer je on Glavni za srpski prav. crkvu ali nije objasnio otkud to da su pomeuta trojica srbi. Kakve su gadosti ta trojica činili znamo. Popi se to svidelo.
Njegov naslednik je javno , zapovednim tonom rekao da se pitanje Kosova mora rešiti „milom ili silom“. Tačka. To je SPC.
Sad opet pa njegov naslednik u Cetinjski manastir ulazi (provaljuje) silom oružja. To smo videli – silu oružja. Policajci nisu pritom nosili mašinke puške o ramenu,Nosili su ih u rukama  „na gotovs“. Bili su spremni u svakom trenutku da pucaju.
Na koga ??
Na narod !!
Zašto??
Pa zato, glupane kako ne razumeš, što je SPC Bog i Batina sa svojim patrijarhom na prostoru Balkana. Ako treba pucaće. Hm, batane moj ima da se zna šta je Crkva.
Slika u novinama je jeziva. Dali je neko od gradjana mogao pretpostaviti da će GLAVNI POP silom poružja osvajati manastir koji mu ni na koji način ne pripada.
Ova jeziva slika morala bi biti zadnja opomena SANU, Filoz. i Filološ. fakultetu za sprovodjenje  revizije nastave. Vidimo i ovde da je došlo do masovnog psihološkog poremećaja pod uticajem tudjeg (Vukovog) načina govorenja.

PS
Kažu da se sprema nekakva fešta na liniji slave Jovana Dučića – čistog ludaka. Videti njegove pesme „Neprijatelj“.
Co.
SANU – Pretsednik
Filozofski fakultet- Dekan
Filološki fakultet – Dekan
19.9.21