Inopenzije i spoljna trgovina

INOPENZIJE – predlog

Predlažemo da nama penzionerima gastarbajterima isplaćujete penzije koje smo zaradili u drugim državama u DINARIMA..
Ali, pune inflacijske vrednosti koja sada iznosi
oko 210 dinara po evru.
Tako mi inopenzioneri nebismo više bili DISKRIMINISANI u odnosu na domaće penzionere.Tako bi bio ispunjen i uslov ZABRANE diskriminacije prema odgovarajućem ZAKONU o zabrani iste.

Na taj način ukupna suma evra ostajala bi pri domaćim bankama a država bi imala u obrtu ukupnu sumu „doznaka“.
Praktično isti novac koristili bi u punoj meri i inopenzioneri i država Srbija. Novac bi tako bio korišćen dva puta.
To nije novo u bankarstvu. Jedan isti novac koristi se višestruko od kako se razvilo bankarstvo.
Zloupotreba je ograničena Obaveznom Rezervom.
Ovde se ne predlaže, kako vidimo, Ništa Novo.Princip višestrukog korišćenjua istog novca je vrlo star – od kako postoje banke.Inopenzioner , svaki posebno, mogao bi da bira- ili dinari- ili evri.Uz malu reorganizaciju protoka penzionog novca ovo bi se moglo ostvariti.

Tako bi Vlada Srbije imala manje nezadovoljnika protiv sebe a država Veću Korist.
Od gradjana ne treba praviti nezadovoljnike.
Ovaj predlog je obostrano koristan.
„I vuci siti i koze na broju“
17.8.13

„DOZNAKE“ I SPOLJNA TRGOVINA

List Republika u aprilskom broju piše „Prošle godine smo zabeližili jedan od manjih deficita u spoljnotrgovinskoj razmeni , oko 5,8 milijardi evra , od čega smo 3,3, milijardi „ispeglali “ doznakama gastarbajtera….“
Autor je očigledno solidno informisan o materiji o kojoj piše.
Autor potseća da još uvek imamo veliki broj neradnika koji pod „restruktuiranje“ već godinama ništa ne rade , leba jedu – tudj lebac jedu.Ta „preduzeća“ vode partijski direktori.
Sada se pitamo ko je i sa kojim pravom privatni novac veće grupacije gradjana , oko 800.000 ljudi , svrstao u državnu svojinu te ga računa u dobit spoljne trgovine.
Inopenzioneri nisu prekogranični trgovci .sadašnji gastarbajteri takodje nisu prekogranični trgovci Srbije.
Otkud naš privatni novac koji smo zaradili u drugim državama u kasi spoljne trgovine srbije??
S kakvim pravom Vlada ovaj novac naziva doznakama- svojata. Mi svoj privatni novac nismo nikada proglasili doznakama. Očigledno je da se radi o nasilju nad obespravljenim gradjanima.Ako je „doznaka“ to je več poludržavno-konfiskovano 50% – takav je i kurs.Da ovaj nasilnički cirkus bude veći država domaće penzije tretira kao teret budžetu a inopenzije kao dobit (na spoljnoj trgovini.) istom budžetu.Očigledno je da se inopenziuje pretaču u domaće penzije.Ko je to dozvolio ???

Sudovi brane ovo nasilje Centralne banke – države.
Republički zaštitnik gradjana takodje.
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti takodje
I sve to bez obzira što je oštećeno oko 800.000 ljudi.

Kad je finsijska vrhuška radno nesposobna zgodno je, VRLO JE ZGODNO, da država ima nerealnu vrednost valutnog kursa pa da računa kako joj je zgodno, od slučaja do slučaja.
Kada želi da naglasi dobitak iskazaće ga po jednoj valuti.
Kada prikriva gubitak iskazaće ga u drugoj povoljnijoj valuti.
IPAK, IPAK RADNA NESPOSOBNOST SE NE MOŽE SAKRITI.
april 2014