Visoki savet sudstva.

18.7.14.

VISOKI SAVET SUDSTVA
DISCIPLINSKI TUŽIOC

Povreda načela nepristrasnosti po Zakonu o sudijama čl.90 pri Osnovnom sudu Kraljevo, P1972/13

Tužitelje je parnicom tražio da tužena Elektrodistribucija Kraljevo nadoknadi štetu koju je pričinila na davanju kućnog prikljulka .

Da nebih prepisivao molim vas da sada pročitate tužbu i presudu od 29.11,13. (a koja je uručena tek 22.1.14.)kao i tekst žalbe koja ipak nije uručena sudu samo zbog nesrazmere zahteva i sudskih troškova. (sirotinja bolje da ne tuži.)
Iz presude se nam izlazi ;
Da tuženi baš i ne mora poštovati drugostepenu odluku Agencije za energetiku – ZUP čl.9 i 199(2).
Da je tuženom javnom preduzeću dozvoljeno da ucenjeuje gradjane.
Da je ucena od strane javnog preduzeća zakonska obaveza gradjana.
Da tužitelj gradjanin treba višestruko da se obraća Agenciji za energetiku a da pritom u kući sedi bez struje.
Da je ucena od strane javnog preduzeća „na osnovu zakonskih ovlašćenja“

Stoji činjenica da sudija u parničnom postupku toleriše krivično ponašanje tuženog ( čl. 210, 214, 215 KZ) i to je dovoljno da se posumnja u zakonitost sudijine odluke bez obzira što isti sudija „ne mora da objašnjava“ svoju udluku po čl.1 i 22 Zakona o sudijama. Ipak čl. 360 KZ i ne tzraži da sudija objašnjava bilo šta. Neko drugi (Javni tužilac) procenjuje na osnovu sudijine odluke dali je sudija poštovao Zakon ili ne. Ako nije poštovao Zakon tužilac pokreće postupak prećutno i ne tražeći sudijino mišljenje. Član 360 KZ kaže da sudija Nije Bog. Baš zato je i uveden jer sudije sebe smatraju bogovima – tako da im niko ništa ne može.

Zakon o OBLIGACIJAMA ne pita pod kojim uslovom je tuženi pričinio štetu (izuzev ako je neko drugi kriv) tj. zakon uvažava svaku štetu bez obzira kako je pričinjena.
Ako je nekome novac uzet pod uslovom ucene ,iznude , prinude to je šteta očiglednija te bi sudija parničar kao kvalifikovani gradjanin bio u obavezi da podnese krivičnu prijavu JT a nikako da tuženog oslobadja naknade štete.
Nigde nije rećeno da sudije parničari imaju pravo PRIKRIVANJA krivičnog dela.
Stiji činjenica da Elek.distribucija Kraljevo otima gradjanima novac naplaćujući umesto 45.000 dinara duplo preko 90.000 dinara – ili struju neće dobiti.Time su pogodjeni svi gradjani ove sredine.Da se tuženo preduzeće kabadahijski ponaš vidi se i iz dopisa direktora (27.9.12) po kome se sav materijal mora kupiti baš kod tuženog što nigde drugde ne piše. Pitanje je dali elk.distrbucija sme da preprodaje elektromaterijale.Navedeni dopis sudija „ne vidi“.
Ovaj slučaj je svakako težak disciplinski prekršaj sudije koji narušava ugled i poverenje suda u očima javnosti pošto je veliki broj gradjana oštećen.Molim Vas da preduzmete odgovarajuće mere koje su u vašem domenu.
Molim Vas da se zanteresujete i dali je sudija obavestio OJT da elk.distribucija otima novac gradjanima. Ako nije – zašto nije.

Prilozi; tužba,
presuda
neuručena žalba