Skupština Srbije -Odbor za zakonodavstvo (2)

SKUPŠTINA SRBIJE – ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO

Pretsednik odbora

Zakon o krivičnom postupku – PREDLOG IZMENE

U Srbiji Javni Tužilac se opredeljuje dali će pokrenuti tužbu po prijavi gradjanina ili ne. Ako SMATRA da taj slučaj nije za javno tužilaštvo preostaje gradjaninu podnosiocu prijave da privatno tuži. Tako je regulisano Zakonom.
Javni tužilac može da nepokrene tužbu i kada je prijava gradjanina pojedinca u javnom zajedničkom interesu svih gradjana.
Gradjanin je možda u kontaktu sa nekom javnom službom, preduzećem, zapazio nepravilnosti na nivou kriminala i da isti problem pogadja i ostale gradjane.
Janni tužilac može po sopstvenom mišljenju i takvu prijavu da odbaci i ako se radi o problemu koji pogadja sve gradjane .I to je nažalost po Zakonu.
Izlazi nam da je Javni tužilac Bog koji radi u korist masovnog kriminala ne želeći da se zamera Lokalnim Moćnicima.
To je slučaj sa lokacijskim i gradjevinskim dozvolama , sa vodovodnim li kanalizacijskim priključcima i sa priključcima na električnu mrežu.
Ovakve prijave Tužilaštvo odbija mada se već iz jedne vidi da su svi gradjni te sredine pogodjeni.

ZAKONOM o krivičnom postupku treba ovakve prijave da budu OBAVEZA za Javnog tužioca

Drskosti lokalnih partijskih direktora su beskrajno velike. Otimaju novac linijom ucene.