NARODNA BANKA – URGENCIJA RJT

4.4.22.

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
Tužilac lično

Narodna banka – urgencija po prijavi
Dana 12.11.21. mi inopenzioneri podneli smo vam prijavu protiv Narodne banke Srbije zbog neodgovarajućeg kursa te tako i diskriminacije a uzevši u obzir prićinjavanje štete na inopenzijama.
Dana 7.12.21. obavestili ste nas da ste prijavu prosledili Apelacionom tužilaštvu u Beogradu.
Apelaciono ne šalje nikakvo obaveštenje.

Pre 10 godina parnicom, ja lično privatno, tužio sam NBS po istoj osnovi. Prvi osnovni i Apelacioni sud sudili su linijom mišljenja sudija . Zato ste dobili prijavu protiv tih sudija. Prijavu ste i tada prosledili nižestepenim.
Nikada ništa nisu hteli da odgovore.

Iz priložene kopije strane 2 Gž6855/11vidi se da je Apelacioni sud zloupotrebio član 2 Zakona o NBS po kome je banka samostalna kako je „utvrdjeno ovim zakonom“. Pritom sud prećutkuje u istom članu 2 „i dugim zakonom“. Taj „drugi zakon“ je sigurno svaki drugi koji se uklapa u konkretan slučaj.
To je isto ono što smo ranije naglasili da NBS nije oslobodjena drugih zakona. To su ovde zakoni o Obligacijama (uništavanje inopenzija) i Diskriminacija.

Sasvim je verovatno da ni po ovoj zajedničkoj prijavi neće nižestepeni Javni tužilac ništa uraditi .
Zato Vas molimo da preuzmete ovaj slučaj.
To ste učinili u slučaju Jovanović pa je sasvim opravdano da isto tako postupite i u našem slučaju kako se radi o 240.000 gradjana a sa članovima porodica 800.000.
Prilog;
Kopija zakona o NBS čl.2
Dopis Zavoda za socijalno osiguranje od 2.3.22. sa kopijom izjave Vašeg zamenika Gosp. Milovanovića.
Kopija Gž 6855/11 str 2 .