NACIJA SRBA

Počela se formirati u 12. veku.Tada se začela država Raška gde su mnogi došljaci i starosedeoci u okviru jedne države morali poštovati iste živptne uslove.Ti uslovi su materijalna kultura .opšta kultura,umetnost,nauka, vojska, pravo, medjusobni odnosi gradlana, opšta gradjanska obaveza ,obaveza čuvanja domovine i sve ostalo što je važno za to društvo.
To je opšta nivelacija, ihntegracija, a pre svega jezička do tada različitih kultura.To je uslov začetka nove nacije.
Došljaci Seri (Serbi) iz 9. i 10. veka nisu došli kao nacionalno uzgradjeni već su to etničko ime doneli kao zemljoradnici- nekadašnji Sarmati (smerden, smurden).Ovo etničko ime Seri rašireno po Evropi pripadalo je svima koji su potomci nekadašnjih Sarmata zemljoradnika.
Tek u 12. veku na Balkanu pri Ibru i Moravi počela ga je prihvatati novoformirana etnomešavina za svoje nacionalno. To je išlo vrlo sporo jer je narod „Rašani“ (Ratcen)bio poznat u Evropi i u kasnom srednjem veku.
Ni u „Povesti vremenih let“ ne vidi se narod Serbi- 10.v.
Prvi krstaši nisu prošli kroz Serbiju već kroz „župu Morava“(1096.g.)koja je bila pod neposrednom kontrolom Bugara i vlašću Grčke.Serbi su u 9.v. zatekli starosedeoce Dardance , nešto Vlaha i ostatke Huna (Bojki)i Avara iz 7. veka.
Krajem 11. veka došli su Rassi učesnici 1. krstaškog rata.
Desilo se u 12 veku pri Ibru i Moravi ono što se dešavalo i ranije kroz celu istoriju.Začela se nova nacija na zbornom mestu , u novoformiranoj državi , raznolikih došljaka a linijom nivelacije njihovihn različitih kultura.

Starosedeoci treba da uče nemčki i ruski jezik.
Uz ovo treba obavezno pogledati i novi tekst u rubrici „Huni i ostali“ pod nazivom „KRAJIŠNICI KAO BELI I NEKRŠTENI SRBI“. Tu smo uspeli da protumačimo da se radilo o Hunima a ne o narodu Ser.. porekla.
Napomena
U ovome spisu koristi se često imenica Srbi. To je malo pogrešno jer čitaoca navodi na pomisao da su današnji Srbi (srbijanci) postojali još od pre Hrista. Zato treba čitati Seri (ili Serbi).O Srbima u današnjem smislu reči treba govoriti tek od početka 12.veka.