Na „Drini ćuprija“ – „Srbi sluge“

Saznali smo da se gradi nova Na Drini ćuprija.To će koštati 12 miliona evra a Srbija plaća polovinu – 6 miliona.Tu će biti i novoga puta na bosanskoj strani -tako kažu.
Pristojan most na Ibru (preko 200 metara) sa dve kolovozne trake i trotoarima sa obe strane košta 2 miliona evra.
Jasno je da Srbija plaća bosanske potrebe. Biće svakako da će Srbija platiti i znatno više jer „Rep. srpska“ neće imati para a tu smo mi srbijanci koji ćemo uskoro ,ako se ovako nastavi, izdržavati Aleksove bosance u potpunosti.
Bosanska RS nije naša obaveza.Nismo njihovi taoci, posluga, potrčmomci i slično -mada oni kažu „Srbi sluge“.
Bosna RS ne mora biti naša sudbina ,mada Alek Vučić ima „srce bosansko“, i bez obzira kako razmišlja. I Slobo je razmišljao na tudjinski način. Prošao je tako kako je.

Od Nas srbijanace se godinama krilo da Bosna RS izvlači godišnje iz naše kase po 25 miliona evra godišnje. To je izašlo na 200 miliona. Vest je ipak procurila u našu javnost. Više se ne može kriti. Hajde da to ozakonimo – tako razmišljaju u druga „srca bosanska “ uticajna u srbiji.
Vučić je krajem juna u razgovoru sa novinarima rekao da ćemo morati ubuduće da pomažemo Bosnu RS.
Vučić nije objasnio sa kakvim pravom to govori. Otkud zna da mi srbijanci to odobravamo ??
ALEKSANDAR VUČIĆ TREBA DA OBJASNI OTKUDA TO DA DUGUJEMO NEKAKVE PARE BOSANSKOJ DRŽAVI.
OVDE SE SMALJUJU PLATE I PENZIJE A VUČIĆ NAŠE PARE POKLANJA NJEGOVIM BOSANCIMA.
TO POSEBNO PLAĆAJU SADAŠNJI I BIVŠI GASTARBAJTERI.

Pre neki dan Aleksandar izjavi da je pristalica MMFa. Tako smo saznali ko je u Srbiji protivnik Javnih investicija – dovodjenja Srbije u viši stepen komunalne izgradjenosti pa tako i u povoljnije stanje privlačenja stranaca .

Kaže Vučić da „Mi volimo Republiku Srpsku.Nije objasnio ko su to „mi“. Im nas koji baš i nevolimo republiko srpsku – Što bismo je voleli.?