Tužilaštvo Srbije – prijave

DRŽAVNO TUŽILAŠTVO SRBIJE
Tužilac lično

PRIJAVA- krivična
Zbog donošenja nezakonitih presuda podnosi se ova prijava saglasno čl. 360 i 359 Krivičnog zakonika. Prijavom su obuhvaćene sudije Miodrag Stamenković iz prvog osn. suda u Beogradu P74786/10 kao i sudije Apelacionog suda ,Smiljka Dingarac Nićiforović, Aleksandra Đorđrvić i Ivan Negić Gž 6855/11.
Podnosilac ove prijave obratio se tužbom Prvom osn. sudu 2008.a zbog naknade štete na inopenziji protiv Narodne banke Srbije. Šteta se vidi na namerno izvedenoj devalvaciji evra tako da je njegova penzija izgubila vrednost za oko 50%.Tužba leži na čl.16 i 154 ZOO. takođe i na čl.41 i 43(4) Zakona o zabrani diskriminacije ZoZD.
Prvostepena presuda pisana je linijom privatnog razmišljanja sudije i njegove privatne pravde.
Drugostepeni sud je dao za pravo tuženoj Narodnoj banci a linijom Zakona o narodnoj banci po kome je ista samostalan. Kako samostalnost NIJE pravo pričinjavanja štete drugome to ZPP, ZOO i ZoZD važe i za tuženu. Nigde ne piše da ovi zakoni ne važe za tuženu.
Prvostepeni sudija se celo vreme ponašao krajnje drsko.Ispravno pisanu tužbu dva puta je proglašavao neispravnom. Viši sud ju je uvažio. Na prtvoj raspravi tražio je da se tužba piše i po treći put rekavši pritom da odluka Višeg suda za njega ne važi. Dostavljanje odluka kočio je koliko god je mogao. I na zahtev Vrh. kas sacionog suda nije hteo da se odazove. Na hodniku podrugljivo se smeši tužitelju.

.9.1.2013

TUŽILAŠTVO SRBIJE
Urgencija po prijavi
Dana 9.1.13 podneo sam vama lično prujavu po čl.360 KZ protiv sudija Prvog i Apelacionog suda u beogradu a zbog krajnje protivzakonitih odluka.
Kao oštećeni gradjanin , podnosioc prijave, smatram svojim pravom UVID u tok istrage.
Molim Vas lično da me obavestitte o razvoju postupka – što pre.
Odustajanja biti NEĆE. 17.7.13

TUŽILAŠTVO SRBIJE
Dopuna prijave od 8.7.13

Navedenom prijavom obuhvaćeni su odgovorni pri Narodnoj banci zbog nepoštovanja ZOO , ZoZD a zbog nepoštovanja valutnog kursa pod režimomon inflacije.
U zadnuje vreme otvoreno se PRIZNAJE da strani investitori dobijaju i da će ubuduće dobijati po nekoliko hiljada evra po zaposlenom radniku.

ZAPAŽA SE: Ako je „po radniuku“ to zasigurno znači da se radi o BRUTO PLATI. Tako je OČIGLEDNO da se pojam relativnog ( inflacijskog) kursa uvukao u našu privredu kad su u pitanju strane firme. To nažalost nije slučaj kad su u pitanju inopenzije.
Ovim se potvrdjuje opravdanost priujave od 8.7.13.
Ministar finasija je govorio i da je to naš udeo u investiciji.
Državni tužioče
U savremenoj civilizaciji JOŠ NIKO nije računao trošak investicija „po radniku“ već prema cenama ugradjenih materijala i opreme.

.

Banke srbije mogle bi isplaćivati inopenzije i u DINARIMA ali pod uslovom uvažavanja pune inflacije. Tako bi „evropski“ evri ostajali pri bankama te bi u punoj meri ušli u društveni obrt.
Naravno penzioner bi mogao da bira u svakom trenutku – dinari ili evri.
To vi više koristilo i inopenzionerima i državi.
Inopenzioneri bi se moglui orijentisati na neku domaću banku ili posebno odelenje Nartodne banke.

Ako se odmah ISPUNI OVAJ USLOV prijava će biti POVUČENA.
8.8.13

VISOKI SAVET SUDSTVA
član B…. B……
071- 3298/13
vaš dopis od 7.10.13

Državno veću tužilaca nisam nikada pisao- nisam ni znao da postoji.
Prijave Državnom tužiuoci podneo sam protiv ;
1. Sudija Prvog osnovnog i Apelacionog suda u Beogradu zbog p 74 786/10 i GŽ 6855/11 dana 9.1.13. po KZ ćl.360. Tužena je Narodna banka zb og uništavanja inopenzije.
2. Službenika ministarstva za prostorni plan. 5.4.12.
3.. Tužilaca Višeg KTR175/13 i Osnovnog KTR1066/13 tužilaštva u K…… a u vezi sa prijavom od 5.4..13 – KZ čl. 360.

Svim lokalnim tužiocima prijave „nisu jasne“ mada su priloženi svi podaci – sve je rečeno. Očekujem da Državni tužilac PREUZME ove slučajeve a posebno beogradske P 76786/10 i GŽ 6855/11. Još uvek neznam pod kojim brojem se vode ovi slučajevi prin Državnom tužilaštvu.
Odustajanja biti NEĆE.
Ako je od mojih prijava bilo nešto na Državnom veću tužilaca pa stiglo i Visokom savetu izlazi nam da Državni tužilac neće da radi pa traži podršku svojih kolega u svome nečunjenju.
Nada se da necu morati da pišem Skupštini i Ministarstvu policije.
7.11.13

DRŽAVNO TUŽILAŠTVO SRBIJE
Tužilac lično
Prijava od 9.1.13

Dana 9.1.13. podneo sam Vama lično prijavu po čl. 360 KZ protiv sudija beogradskih sudova. a zbog krajnje protivzakonitih presuda.
Još uvek neznam šta ste uradili ni pod kojim brojem vodite moju prijavu.
Iznenada 7.10.13. javlja mi se Visoki savet sudstva u vezi moga „podneska“ koga je dobio od Državnog veća tužilaca. Nije navedeno o čemu se radi.
Koliko razumem sve ovo Vi i dalje odbijate da potegnete tužbu po članu 360 KZ i zato tražite svoje istomišljenike pri Državnom veću i Visokom savetu. Oni bi trebalo da podrže vaše nečinjenje. Tako nam izlazi.
Pretpostavljam da ste zagubili moju prijavu te vam šaljem novi primerak kao i kopiju dopisa Visokog saveta od 7.10.13.
DOKAZ o pokretanju tužbe očekujem do kraja decembra. U protivnom pisaći Skupštinin Srbije kao i Ministarstvu policije.

Bilo bi dobro da se zainteresujete zašto je Vaš prethodnik napustio tu funkciju. 12.11.13.