NAS JE 240.000

Mi bivši gastarajteri sadašnji inopenzioneri nalazimo se u obespravljenom položaju u svojoj državi.
Sa fiksnim deviznim kursom ova država nam otima novac koji smo zaradili (a ne dobili) u drugim državama. Taj novac nam je odbijan od ugovorene bruto plate tamo gde smo radili.Trenutno država nam otima više od 55% te penzije sa tendencijom daljeg porasta ove otimačine. To je počelo pre 20 godina i doguralo je do sadašnjih 55%.
Guvernerka je pra par godina javno kazala da kurs namešta kako je vlasnicima privatnih firmi zgodno. To sme da kaže tako javno. Sme.
Nas inopenzionera u Srbiji ima 240.000 a sa članovima porodica oko 800.000. Novac u državu unose i sadašnji gastarbajteri. Ukupna godišnja suma je oko 4 milijarde evra..
NIKO NEĆE da nam pomogne.Novac se razbacuje širom Balkana. . Na ovome su odbili da rade Zaštitnik gradjana u sadašnjem i prošlom sazivu kao i zaštitnik Ravnopravnost gradjana i Ministar za socijalna pitanja.
Najnovije je da je i Tužilac za organizovani kriminal učinio isto. Tako je i on ušao u taj organizovani kriminal. Zakon o zabrani diskriminacije za njih “ ne važi.“
ZA VAŠU STRANKU ova naša nesreća može dobro da dodje . Treba da je upotrebite u svoje propagandne svrhe. O ovoj pojavi treba neko javno da progovori. To možete Vi u svojim javnim nastupima , na konferencijama za štampu, na TV i slično.
Možete sasvim opravdano sve nas inopenzionere javno da pozovete u svoju stranku. Isplati se i vama i nama.
Prilozi;
Prijava Rep. tužiocu protiv Narodne banke
Izjava Tuž. za organizovani kriminal da neće raditi
Prijava protiv Zaštitnika gradjana
Urgencija Zaštitniku gradjana
Izjava Ministtarstva za socijalna pitanja da neće raditi.