Devalvacija- da ili ne – ipak Da

Republika (za mesec maj) piše o parama Srbije a s obzirom na položaj u Evropi. Tu čitamo da su krediti vezani za strane valute i uglavnom za evro. Svega oko 20% kredita je u „čistim“ domaćim dinarima. Autor kaže „to znači da je faktički nemoguće izvršiti devalvaciju i upravljati vlastitom monetarnom politikom na ovaj način“.Ovo zapažanje ipak znači da Srbija baš i nema svoju monetarnu politiku.
Priključenje EU znači i ukidanje carine. To je još jedna velika teškoća za obnovu privrede – domaće proizvodnje. Kakva li je to država bez svoje sopstvene materijalne proizvodnje.??
Devalvirani evro i bezcarinska trgovina su svakako glavne privredne kočnice. Zato naši gradjani ZAZIRU od otvaranja svojih malih proizvodnigh pogona te srbija tone sve dublje.
E, sad’
ako su mnogi domaći krediti izraženi u stranoj valuti pitanje je ZAŠTO svi mi ostali gradjani treba da ispaštamo – da živimo bez proizvodjaćke inicijative , u carstvu nezaposlenosti i večitoj sirotinji.
Ta „gospoda“ koja su svoje kredite vezala za stranu valutu nebi smela biti pod zaštitom Vlade i Centralne banke. U sličaju devalvacije dinara (više dinara za evro) ta „gospoda“ bi zapala u teži položaj – ali, ali to nebi smeo biti problem Centralne banke.Njih niko nije terao da se vezuju za stranu valutu u zemlji koja ima svoju valutu. Takvih gradjana je malo (možda do 5%) i Centr. banka nema pravo da nas sve ostale drži u stanji stalne štete. Prema tome DEVALVACIJA dinara je OPRAVDANA i korisna. za najmanje 95% gradjana.
Očigledno je da vlada Srbije i Centr, banka očekuju da najveći broj gradjana, na svoju štetu, ispoljava razumevanje tajskunskih želja i bolesnih potreba .Tako je Vlada ZAROBILA svoj narod koji ju je izabrao.
Sentimentalnost nas 95% gradjana prema tajkunima (lovcima u mutnom) NE dolazi u obzir. Takvu sentimentalnost Vlada i Cent. banka ne treba od nas da očekuju.
Devalvacija mora (uz prethodno zamrzavanje cena)kako bi privreda oživela.Vlada i Guverner treba javno da iznesu svoje mišljenje dali je ovaj narod blesav.
(vidi još članak Evro – zamzavanje cena)