BAKŠIŠ EUe + samovoljni MMF + vrednost pozajmice

Evropska Unija i razvijene evropske zemlje pomažu Srbiji prosečnom godišnjom sumom od 2oo miliona evra . O tome piše Goran Nikolić u knjizi Ekonomija krize. To je bezpovratno, poklon, donacija. Od toga Srbija odvaja (svakako Bosni RS) oko 10%.
Najviše u okviru ove sume daje EU a zatim razvijenije evropske zemlje. Deo tih para ipak se vraća u iste te zemlje kao plata za razne konsultantske usluge – plaćamo svoju nepismenost.
Autor dalje kaže da je godišnji priliv deviza od doznaka i inopenzija oko 3 milijarde evra. (str.101, 102, 41) To je po Narodnoj banci Srbije.Toj banci se ne može verovati jer je na njenom čelu lice čije su radne sposobnosti zapažene u članku Skandalguvernerka a što je napabirčeno iz štempe. Izlazi nam da ipak treba verovati Svetskoj banci da ta sumna iznosi 4 milijarde evra godišnje.
Dakle; donacija je 200 miliona tj. 0,2 milijarde
Doznake + inopenzije 4 milijarde
Odnos je 4/0,2 = 20 ili 20:1 ili 100:5 ili 5% (Ja u bufetu dajem bakšiš od 10%-mame mi).
Tako vidimo da sadašnji i nekadašnji gastarbajteri unose godišnje 20 puta više od medjunarodnih donacija.I pored toga razbojnički nastrojeni gradjani u vrhu državnih finasija ne uvažavaju Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o obligacijama (šteta) te ne uvažavaju PRIRODNU PROMENU DEVIZNOG KURSA s obzirom na inflaciju.Naši „stručnjaci“ nikako da shvate da novac vredi samo toliko koliko je pokriven korisnim radom.
Na str. 161 i 162 čitamo da su MMF i SVETSKI BANKARI nametnuli svoje režime koji njima odgovaraju tj. sprečavaju nerazvijene da se samostalno razvijaju.Ne vidi se ni jedan razlog ZAŠTO SLUŠATI ONOGA koji nas sprečava da se razvijamo.
Ima nas srbijanaca koji sasvim opravdano smatramo da ne treba slušati one koji ograničavaju naše gradjanske slobode i koji su svesni svoje visoke radne sposobnosti i koji su boraveći na Zapadu brzo shvatili da je pametnioje vratiti se u svoje balkansko selo.(tvoja pamet nikome nije potrebna)
U vrhu Srbije sede bivši ratni huškači .To sada svakako zloupotrebljavaju svetski finasijski moćnici da se Srbija nebi osamostalila – da nebi izašla iz okvira večitog dužnika.Tako smo mi gradjani Srbije i nadalje žrtva ratničkog huškanja.
Na str. 164 čitamo da Zapad priča jedno a sam radi nešto drugo
Pre nekih 5 godina pokrenuli smo pitanje Javnih investicija (Javnih radova) naravno uz „primarno“ primarnu emisiju a uz strogu kontrolu utroška. Od toga Ništa.
Nesigurni u sebe i bez bilo kakvih praktičnih znanja i uz strah od Bogova svetskih finasija nisu ipak smeli štampati novac za urbanizaciju Srbije.
Sada vidimo(novina od 23.1.15.) da ECB počinje štampati novac od 60 milijardi mesečno (oho ho) i to ne za urbanizaciju Evrope već za oživljavanje proizvodnje – gde je kontrolu utroška teže sprovesti. .
Dakle; NOVE PARE ZA NOVE POSLOVE.
ECB je još pre nekoliko godina signalisala da je štampanje neophodno (Ivo Sever , hrvatska tv KN 27.2.10)
Srbijanska finasijska vrhiška – Ništa (Aa, jok mi!!)
Na str. 192 zapažamo da je Zapad „upumpao“ novac prethodnih ngodina u svoje privrede. Dakle; štamparije Centralnih banaka Zapada su radile. A mi ?!
Mi gradjani i dalje nemamo uvida u ugovore sa stranim firmama .Iz ličnih zapažanja vidimo da su ti ugovori katastrofa za naš budžet .Dali „vladari“ stvarno misle da FIAT i slični treba i nadalje da žive iz našeg budžeta- batina će morati da radi.Kao besplatna radna snaga postali smo ekonomsko roblje Zapada i bez MMF.
Na str. 168, 169 autor hvali uvodjenje FIATa u Srbiju (kao i Gorenje) ali ne navodi kakve materijalne koristi imamo od njih.Te „Dinkićeve“ firme sede na budžetu Srbije i autor to prećutkuje.Autor tu priznaje da je dinar pri tome doživeo apresijaciju (proglašena mu v iša nerealna vrednost) ali ne priznaje da FIAT (i slični) zato neće da kupuju taj naduvani dinar za isplatu radnika i zato zahvaljujući našen budžeti ima u Srbiji besplatnu radnu snagu .Čak šta više dobija i električnu struju po nižoj ceni – italijanske jajare. Čudno je da još uvejk ima ekonomista koji se slaži sa ovakvim stavom vlade Srbije
Na strani 121 iste knjige saznajemo da je Srbija donator nekome sa 25 miliona evra godišnje. Ne kaže se koje taj neko. Kako su pretsednici vlade ili države stalno ljudi Srca Bosanskoga to izlazi da se naš novac ilegalno odliva u Bosnu RS a da mi srbijanci to i neznamo.
Otimačina je očigledna.Tužilaštvo – Ništa. Zašto je plaćena Gdja. Zagorka ??Ovo kraduckanje od 25 miliona godišnje iznosi za zadnjih 7 godina 170 miliona evra ukupno.
Suma od 170 miliona je dovoljna za most „Pupin“ili za desetak manjih mostova na Moravama Srbije ili za znatno veći broj mostova i mostića kako bi se seoskom stanovništvu život olakšao. Ili, za melioracije cele Srbije – poplave nas pojedoše.

Prema novinskoj vesti jedna Norveška donira Srbiji 10 miliona godišnje a ista ta jadna Srbija kao „jača“ donira celih 25 miliona. Vidimo da bratski zagljaji i poljupci Braća Bosanskih i Dodika imaju jaku finasijsku osnovu.
Dali je ekonomija nauka??
Već u članku „Ekonomisti tereoristi „zapazili smo da se kroz njihove udžbenike nauka ne vidi. To se mora učiti napamet .Iz razlike u stavovima pojedinih ekonomista zapažamo velike razlike i u mišljenjima. Možda nauke i ima ali zanemarivo malo.Tako nam i jeste.
I još nešto!!
Ako sada uporedimo gore navedeno zapažanje o VIŠEGODIŠNJEM OTIMANJU novca sa pljačkom nekadašnjeg ministra Djelića od 10 miliona evra i krajnje štetnim ugovorima Dinkića po budžet Srbije ,i sve to bez krivične odgovornosti ,izlazi nam da ova dvijica nisu pozvani na krivičnu odgovornost jer bi ,kao upućeni, izneli u javnost istinu o onih godišnjih 25 miliona . Tako bi i „Srca Bosanska“ mogla dobiti sudske pozive na slovo K kao tuženi.
Ovako neodgovoran stav vodećih je takodje dokaz da varvarski narodi nisu otišli sa Balkana kako smo već zapazili u poglavljima o poreklu balkanskih naroda.
28.1.15

Kolika je stvarna vrednost pozajmice ?
Uz gornji tekst treba da razmislimo DALI SU te velike pare medjunarodnih kredita (sa nesigurnom otplatom) i bezplatnih donacija STVARNO ZDRAVE ili su sveže naštampane.

Teško je poverovati da bi gradjani razvijenih demokratskih zemalja ,poreski obveznici, pristali da se njihove pare olako poklanjaju. Te pare su svakako proizvod njihovih štamparija. To MOŽEMO I MI. Ako može ECB može i Narodna banka Srbije – bar za komunalno sredjivanje ove državice.
Gledajući ovako treba da razmislimo i na sledeći način.
Ako je to stvarno sveže naštampani novac koji treba vraćati pitanje je štao to dužnik vraća.
Dužnik realnim novcem , koji je zaradjen tj. pokriven korisnim proizvodnim radom , VRAĆA LAŽNI novac koji NIJE pokriven korisnim radom.
Ako je novac naštampan da bi se dao (poturio) drugome koji tek treba da ga fizički iskoristi (gradnjom objekata) to nam izlazi da je taj novac DOBIO VREDNOST tek u rukama drugoga. tO JE BIO BEZVREDNI papir u trenutku prelaska iz ruke u ruku
.TAKO ZAJMOPRIMAOC NE DUGUJE NIŠTA.
Ako zajmoprimaoc lično štampa taj navodno pozajmljeni novac a po odobrenju Starijeg Brata opet ne duguje ništa.
Treba samo SAVLADATI STRAH pred Velikim Bratom i uključiti svoju štampariju za Javne Investicije.Ako je novac naštampao Veliki Brat pod uslovom pozajmice (kredita) izlazi nam da ovakvim kreditiranjem Pere Novac koga je u tajnosti naštampao.
Grčka duguje oko 300 milijardi. dali stvarno treba verovati da je sa grbače poreskih obveznika razvijenih zemalja (pismenih) to skinuto??Ko bi to smeo da uradi??
Oduvek je poznato „Dužan ko Grčka“
16.2.15
Novina kaže 26.3.15 da je svetska banka odobrila zajam srbiji od 88 miliona evra. – celih. Tako nam izlazi da je taj zajam velićine od (celih) 2,2 % od inopenzionerskih 4 milijarde .