Srpsko finansijsko tržište

Kako vidimo narodna banka se poziva na čl.3.Zakona o narodnoj banci.Odmah zatim priznaje i „očivanje finsijskog sistema“.Ovo je dato članom 4 (t3)po kome banka čuva stabilnost sistema. Tačkom (4) Cen tralna banka izdaje i oduzima bankama dozvole za rad,vrši kontrolu boniteta i zakonitosti….
Članom 14 …..utvrdjuje aktivnosti…..stabilnosti sistema….
Čl.3 ne definiše „stabilnost cena“ kao osnovni cilj kako želi podvući Narodna banka. Banka ga naglašava jer je interesantan za svakog gradjanina- želi se prikazati kao apsolutno lojalnom. Po prirodi posla zadatak Nar. banke je stabilnost sistema a ne stabilnost cena .To se vidi iz svih ostalih članova ZoNB kojih ima približno 100.
Čitajući ostale članove Zakona zapažamo da se odgovorne ličnost ponašaju neodgovorno- nepoštuju isti Zakon. Tako ruše stabilnost istog sistema.
Centralna banka jedne države ne mora se baviti stabilnošću cena jer se to može regulisati i na drugi način-drugim zakonom.
Ovde je očigledno da se čl.3 ZLOUPOTREB LJAVA da vi se paralisao privredni život a pre svega domaća proizvodnja precenjenim dinarom. Bilo bi ispravno da se realnim kursom stimuliše proizvodnja a prinudom (čl. 3) natera Cent. banka da NADJE NAČINA kako da reguliše cene.Za ovo je potrebna RADNA SPOSOBNOST I GRADJANSKO POŠTENJE što Cent. banka ne posedije.
Već decenijama PLAĆAMO ŠKOLOVANJE ekonomista a oni očigledno NISU U STANJU da forsiraju proizvodnju uz držanje stalnosti cena. Kome su potrebni??
Vidimo da se država namerno sabotira jer nesposobni (koji mogu biti smenjeni) kolo vode.
Da stabilnost cena baš i nije važna zapazili smo kada je Lajić podržao porast od 20% . Cene su vraćene na stari nivo kada je neko naglasio „UHAPSITI LJAJIĆA“.Tada i prethodni h godina čl 3 nije bio važan.Zapažamo da NEMA OPRAVDANJA za Centr. banku na liniji „slobodnog uzimanja“ od strane tajkuna.
Državni tužilac ćuti – još uvek Zašto ga plaćamo ??
Očigledno je da Centr. banka i Guverner zloupotrebljavaju čl.3 kako bi se prikazali kao Junaci Našeg doba tj. Narodni dobrotvori koji su ostvarili stalnost cena – a cene su mirovale iz bog zna kojih razloga a pre svega predlogom za hapšenje Ljajića.