ZAKON O DRŽAVLJANSTVU 90/2007 i DIJASPORI 2009.

Zakon o državljanstvu treba da štiti DRŽAVU a ne da bude zaštita izmišljenog bratstva-jedinstva i nacionalterorizma sa urušavanjem države.

Mi starosedeoci treba da razmislimo dali ova Srbija pripada nama ili nekakvim došljacima koji je svojataju linijom davanja IZJAVE da je SMATRAJU SVOJOM a da pritom još uvek nemaju državljanstvo i da nisu u korist iste baš ništa uradili. Navodno pripada im i ako nikada nisu živeli u Srbiji a i sada se nalaze bilo gde u belome svetu.
Još uvek bez državljanstva ti ljudi možda kao prikriveni kriminalci poistaju „naši“ bez obzira na možda prljavu prošlost.
Članom 23 „pripadnik srpskog naroda“ čak i BEZ PREBIVALIŠTA u Srbiji uz naved
enu izjavu dobija državljanstvo.
Pripadnikom srpskog naroda može svaki bosanac, crenogorac ili hrvatin nazvati sebe i to se vrlo masovno zloupotrebljava. Kakvi su to bosanski, crnogorski ili hrvatski Srbi etno nauka ne objašnjava.

Članom 1 gradjanin Srbije je istovremeno i državljaniun. Ali nigde ne piše ko je „gradjanin“Ako neko ko je bez državljanstva , pa čak i boravi na strani ,ovu državu proglašava svojom sigurno je da nema dobre namere.
čl.1, Gradjni republike Srbije imaju državljanstvo.
čl.14, ….(3)… da ima bar tri godine prijavljeno boravište u Srbiji….(4) ….da da pismenu IZJAVU da srbiju SMATRA SVOJIOM zemnljom.
čl.16, ….lice rodjeno u Srbiji ako je bar dve godine boravilo u Srbiji i da da PISMENU IZJAVU da Srbiju SMATRA svojim državom.
čl.17, Stranac koji je bar tri godine u braku sa državljaninom i kome je odobren stalni boravak i ako da IZJAVU da Srbiju smatra svojom džavom.
čl.18, …ako da IZJAVU da Srbiju smatra svojom državom.
čL.23 PRIPADNIK srpskog naroda koji nema prebivalište u Srbiji …..ako da IZJAVU da Srbiju SMATRA SVOJIM državom….stav 2 , ….lice rodjeno u drugoj republici bivše SFRJ ….koje je IZBEGLO U INOSTRANSTVO.

Vidimo da su dati kao dovolji sasvim kratki rokovi boravka ( tri godine) . Tu treba da razmislimo dali su gradjnai drugih država uopšte pametni ako propisuju rokove do deset puta duže. Nebi se moglo reći da smo pametniji jer oni čuvaju svoje domovine od priliva došljaka možda kriminalnih.
Očigledno je da naša starosedelačka domovina pretstavlja pribežište za sve i svakoga pa i kriminaclce. TO JE POSEBNO NAGLAŠENO U ČLANU 23 (stav 2 ) gde svaki kriminalac koji se izdaje za srbina i koji je pobegao iz Bosne ili Hrvatske negde u svet može dobiti naše državljanstvo.
NAUKA KAŽE da se pod pripadnikom jednog naroda može smatrati lice koje je USVOJILO KUTURU tog naroda ako već nije iste etno osnove.
Tek godine 1918 balkanski narodi su se silom prilika uklopili u jednu državu .Od tada do danas nije došlo di nivelacije kultura i to je očigledno. Zadnji balkanski rat je očigledan dokaz za to bez obzira što su laži ogromne.
Zapažamo jezivi nemoral ljudi zapadno od Drine koji se odruču svoje etno pripadnosti da bi osvojili životni prostor starosedelaca sa drge strane reke. Vidimo varvarsko ponašanje i ministara koji vode poreklo sa one strane Drine.

Srbija nebi smela biti nikakva šećerlema pa da je liže kako ko hoće a ni Javni klozet koji svaki Bosanac sme da zapišava.
Sa ovakvim zakonom Srbija nikada NEĆE POSTATI OZBILJNA DRŽAVA. To se i vidi iz svakodnevnofg života a posebno na izborima i kroz pravosudje.
Zakon 90/2007 očigledno je zakon BOSANSKOG LOBIJA tj. čini ozakonjenje bosanske osvajačke stvarnosti na tlu Srbije.
TO NIJE ZAKON STAROSEDELACA.

Bosansku posavini do Drine naselili su na prelazi 11./12. vek Drevljani poznati kao najprimitivniji medju slovenskim plemenima. Istoričar Ćorović nije bio lepog mišljenja o tome narodu ni o bosanskoj kvazi državi tokom srednjeg veka. Ovaj istoričar potseća da ti ljudi nisu uzeli učešća u Prvom srp. ustanku i da su oslobaljnje od Turaka dočekali kao poklon od drugih. Bosna i kada je bila najjača nije bila samostalna država – bila je više geografski pojam.
„Geografski pojam“ čeka svakako i Srbiju ako ne suzbijemo bosnski lobi.
Zakon je usvojen 2007. godine i zato možemo bez teškoća saznati;
ko ga je predložio
ko ga je usvojio
ko ga je svojim potpisom odobrio.
Tako saznajemo koga treba privesti sudu -kome treba suditi.

I ko je kriv za ovoliku etno i istoričarsku nepismenost ?
1. Filozofski fakultet u Beogradu
2. SANU
Vidi još na ovome sajtu;
„Srbi sluge“
Izbori 17.drugi april
Historija Bosne
15.3.18
CO. SANU Pretsednik
Filoz. fak. – Dekan

ZAKON O DIJASPORI (2009)
ČL.2 Pripadnici dijaspore su;
a) državljani Srbije koji žive u inostranstvu
b) pripadnici srpskog naroda koji žive u regionu.
Zapažamo; Ne može se reci da srpskom narodu pripadaju oni koji nisu
1) iste etničke osnove
2) koji su stotinama godina gradili svoju ličnost pod uticajem drugih kultura .

E P I L O G
Vidimo da je navedenim zakonima Srbija poklonjena tudjincima koji njenom razvoju nisu dali NIŠTA. Ali, ista ta Srbija svojim starosedeocima otima 45% penzije zaradjene u drugim zemljama a uz stalne novčane pakete Bosni. Sledi da je Vlada Srbije teroristička.

Izbori starosedelaca – jedino rdešenje
15.3.18.