STARI SRBI


Donji tekst je pisan pra više od 20 godina.Pretstavlja zbir zapažanja  starih autora istraživača. Narod Huni (Sloveni) je unosio  zabunu svojatajući,zloupotrebivši, ime Serb što stari autori nisu zapažali.
Tekst je ovde ipak zadržan iz poštovanja prema starim autorima.