POŠTUJEM ZAKON

Advokat Vladimir je govorio pošteno i ozbiljno. U pravu je. Najvažnije od svega što je rekao su pitanja Mentaliteta, Tradicije i Univerziteta.
Srbi u čijoj tradiciji je opanak „šiljkan“ su svakako potomci naroda Luvi iz M. Azije iz vremena pre i posle Hrista. To je „maloazijska obuća“ po russkim autorima. Narod Luvi ,mada najmasovniji, nije imao želje za organizacijom države te su države u M. Aziji formirali neki drugi narodi. Tu drugi su organizovali društvo kako je njima odgovaralo a ne Luvima.
U srdnjevekovnu novu državu na Balkanu Rašku pored došljaka sa severa uključili su se svakako i potomci naroda Luvi koji su ranije prešli na Balkan. Doneli su i svoje tradicije pa i u pogledu odeće i obuće ali i nezainteresovanost za vlast.
Tako vidimo da je Srbija (Raška) već od prvog dana bila laka meta tudjinaca osvajača koji su se uvek trudili da sprovode organizaciju društva kako im je odgovaralo bez obzira na većinsko stanovništvo Rašana (Ratcen, Ratcianer i sl.) .
Ovi tudjinci osvajači slovenskog porekla ističući „mi sloveni“ ubedjivali su potomke srba Rašana da su takodje sloveni unoseći u novu državu svoja divlja shvatanja sa „logikom“ svih onih slabosti na koje advokat Vladimir upućuje.
Ovakva organizacija društva je tipično slovensla hunska – varvarska.
Ovi došljaci sloveni unečli su svoje varvarske izmišljotine u sve pa i Univerzitet tj. Pravni i Filozofski.
Zato se ne uči Etnoistorija već istorija koju tumače ti isti ljudi koji izmišljaju šta im je u kome trenutku zgodno. Već 100 godina utrpavaju se u SANU , Univerzitet i lažu li lažu – izmišljajući svaki nebulozu.
Mnoge korisne knjige u Univerzitetskoj i Narodnoj biblioteci niko nikada nije čitao. To je posledica profesorske “ logike “ da se uči za ispit a ne stvarno studira.

Ako Srbija dozvoli dalji priliv ljudi od preko Drine ne samo da se neće oporaviti već će u dublji bezdan tonuti. Situacija je i danas takva da Sud ne znači ništa. Ustvari, nepoštujući Zakon sudije su na strani kriminala i progona nesrpskog stanovništva. . Sudije su se u Srbiji oduvek tako ponašale smatrajući sebe za Bogove a još izrazitije danas u skladu sa varvarskim željama vladajuće političke organizacije.

Sudijska drskost je razvijena u toj meri da se u presudi otvoreno kaže da predloženi zakoni ne važe kada je tužena ustanova koju vodi pripadnica vodeće političke organizacije (Apelac. Bgd.) . Baš ovih dana (kraj nobembra 16.) videli smo da ovi divljakpolitičari blokiraju skupštinu u stalnim pokušajima maltretiranja neistomišljenika.

Predjašnji ministar Pravde je dobio predlog (zahtev) šta da uradi kako bi se studentima „ulilo“ u glavu da se Zakon Mora Poštovati u jednoj ozbiljnoj državi. On NIŠTA.
1. U svim prostorijama pravnih fakilteta koje su dostupne studentima u vidu parole na zidu napisati POŠTUJEM ZAKON.
Istu parolu postaviti i iznad ulaza u zgradu fakulteta kao i na fasadne zidove vidljive gradjanima.
2. U svim udžbenicima Prava istaći istu parolu- posebno naglašenu.
Ovo će delovati pozitivno linijom „ispiranja“ mozga na studente i gradjane prolaznike koje bi hrabrilo da je Pravda moguća.

U ovome trenutku za Ministarku pravde imamo Damu koja je došla iz Bosne i pitiče od roditelja bosanaca. Tako je očigledno da je jednog drugog Mentaliteta jer piše gradjaninu da njeno ministarstvo ne prima „pritužbe na rad suda“ koje su u našem pravosudju uvažavane od uvek. Tako je očigledno da je varvarska „logika“ postala Jača od Pravde.Takodje vidimo da ova Dama NEMA INTERESA ZA KVALITET RADA SUDA I PRATEĆIH SLUŽBI.
Vidi još;
Sud i tužilaštvo
Pravo i pravda
Ministarka pravde- bosanski lobi