„Lužički Srbi“

„LUŽIČKI SRBI“

Istočnonemački autori naglašavaju da si pravi Stari Srbi živeli u medjurečju Elbe i Zale. Tako nam indirektno kažu da su ostali, koji su živeli van tag uskog područja , prisvojili to etničko ime.Nemci u svome jeziku imenicu Lužice izgovaraju kao Laussitz. Sitz je sedište. To je, dakle, sedište nekih Lausa.
1. Lužice gorrnje i donje zauzima znatno manju oblast od Istočne Nemačke.
2. Ruski istraživači smatraju da su u Lužicama živeli Hrvati.(53k)
3. U 12.v. pop Dukljanin je u Letopisu (119k 70) pisao da je osnovno ime Duvrovnika Laus.Tako su u svome jeziku ime grada izgovarali njegovi graditelji.
4. Hrvati su po dolasku na Balkan osvojili celo primorje.Tako sada vidimo i to da su oni graditelji Dubrovnika.
Imenica Lužice nije prevod iz nemačkog jezika od Laus.“Lužice“ je politikanizmišljotina.
Zapažamo da se savremeni ruski autori i pop Dukljanin dopunjuju.Izašlo nam je da Laussitz znači „hrvatsko sedište“ – područje Hrvata.Tako izlazi da pojam Lužički Srbi znači HRVATSKI SRBI što nema nikakvog opravdanja.
Očigledno je da je neko od davnina unosio zabunu.. To su mogla biti razna Prototurska plemena po dolasku iz Azije.
Još je Teifilak pisao da se azijski varvari u Evropi izdaju za Avare. Avar je tada značilo napredan. Već tada su naturali drugima svoje „sloven“ i usvajali tudje „sarmat“ ,Serf, Ser… i slično. Na karti istočne Nemačke (6.vek) vidimo Obodrite i narod Ukranen (Ukrajinci) koji zauzimaju veliki prostor kao i Huntiće na jugu koji sigurno nisu Sarmati već su Huni.
Sada smemo zaključiti da naziv ove oblasti kao Lužička Srbija nema opravdanja.

Ako je jedno područje „lužičko“ mora biti hrvatsko.
Svi tadašnji prototurci mogli su usvajati imenicu Srbi jer nije imao ko da je brani pošto se država naroda Srba začela tek u 12. veku pa i tada pod imenom Raška. Njeni državljani su tada za ostali svet bili Rašani, Ratzen, Racioner i sl. Srbi su u njoj bili samo velika etnička grupacija .
Na istzoj karti vidimo i narod Dalaminze koji je svakako iz Mongolije jer tamo i danas ima toponima Dalan..dz…