PRIJAVA – 360KZ – Ap.

Sergej Krim-Šamhalov
Kraljevo, Starine Novaka 35C
14.11.22

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
Tužilac lično

PRIJAVA protiv Dragašević Lubiše zamenika Apelacionog tužilaštva u Beogradu zbog rešenja KTPO 365/22 po čl. 360 KZ

Navedenim rešenjem zamenik Dragašević odbija Prigovor protiv Rešenja Višeg tužilaštva u Bgd. KT 380/22.
Na strani 1
pomenutog rešenja zamenik Dragašević kaže da su prethodni zamenici Cvetković Kiurski ispravno postupili po čl.284 ZKP jer su “ po prikupljenim i potvrdjenim obaveštenjema i dokazima “ utvrdili da se ne radi o krivičnim delima za službenu dužnost.
Više tužilaštvo nije naglasilo koje “ dokaze i obaveštenja“ je prikupilo o sprečavanju službene dužnosti. Isto to ne naglašava sada ni Apelaciono tužilaštvo. Tu zamenik Dragašević greši jer se obaveštenja i dokazi prikupljaju po čl.282 istog zakona.
Po čl.284 ZKP ne vodi se istraga već se prijava odbija ako
1. nije za službenu dužnost.Ako se radi o nekoj gradjanskoj sitnici. To je naglašeno u nekim poglaljima KZ.
2. nastupila zastarelost
3. nema osnova sumnje u službenu dužnost.
Mi tražimo PLIVAJUĆI VALUTNI KURS za naše penzije i to je priznato u finasijama. .Niko nebi bio oištećen. Ko tvrdi da je suma od 4 milijarde evra svake godine sitnica za Srbiju mora da je lice poremećene pameti a tim pre jer se radi o OTIMANJU novca od ZARADJENIH PRNZIJA. To nam se dešava jer psihotest nije predvidjen za službenike pravosudja i finansija. Radi se o sumi koja je velika i za SAD i ostale najrazvijenije zemlje. Srbija bi izgledala mnogo drugačije da je za pravosudje psihotest obavezan.
Izuzetna drskost NBS u otimanju novca od najstarijih gradjana svrstava je u red razbojničkih ustanova i zato mora biti APSOLUTNA službena dužnost JT jer se radi o grupi od 240.000 gradjana koji su taj novac ZARADILI i bez državne intervencije unose u Srbiju.
Zamenik Dragašević nema nikavo pravo da potpisnika prijave Šamhalova ,slobodnog gradjanina, smatra jedinim oštećenim jer isti uvek piše u množini sa „mi“ štiteći interese savoje grupacije i našta ima zakonsko pravo. U svakom slučaju zamenik ima nameru da umanji ZNAČAJ prijave.
Zamenik Dragašević ne objašnjava po kome zakonu jedan gradjanin nebi smeo da se potrudi u odbrani interesa grupacije kojoj pripada.
Na str.2 , pasus 4. Zamenik ponavlja „pravilno je utvrdjeno“ da ne postoje osnovi sumnje u krivično delo za službenu dužnost.
Nikakva „sumnja“ tu nije potrebna jer je opšte poznato da su domaće penzije ,gledano u nazad, porasle 4 puta a kurs svega 1,67 puta te je DISKRIMINACIJA uprkos zakonima očigledna i kao zabranjena spominje se u više zakona.
Gospodinu Dragaševiću njie jasno da JT nije teroristička organizacija.
Pasus 5,
zamenik se opet poziva na „dokaze iz spisa“, ali kojih nigde nema ,štiteći tako svoje prethodne kolege i Zaštitnika gradjana. Zamenik nije advokat.
Na str. 3, pasus 1, Zamenik opet ponavlja da potpisnik prijava radi samo za sebe i da je to njegovo subjektivno vidjenje funkcionisanje Zaštitnika gradjana . Očigledno je da zamenik radi na rušenju zakonitosti i ustavnosti ovoga društva .
Pasus 3,iste str. Tu nije baš jasan mada proizilazi da se nebi smelo sumnjati u zakonitost rada javnih tužilaca. Sa time se takodje ne slažemo.Javni tužilac nije Bog. Može biti hapšen. Potpisnik je smirivao javne tužioce još pre 50
godina.
Pasus 5. Naglašava da kod prethodnih zamenika nije postojala namera nanošenja štete. Šta su prethodni zamenici mislili nije važno. Svojim Rešenjma su doneli NEZAKONITI AKT (čl.360 KZ) kao podršku kriminalu pričinjavanja štete.
Tako su pisali. Šta i kako su mislili nije važno. U njihove mozgove ne možemo i ne smemo da zavirujemo. Kriminalno su pisali
Pasus 7. Zamenik se opet pozva na čl.284 i opet prećutkuje čl.282 ZKP gde skup od 240.000 ljudi kojima su penzije uništene oko 60% očigledno uvažava za idiote. I opet se potpisnik tretira kao lice koje traži samo za sebe.
ISTRAGA po članu 282 ZKP nije vodjena .Taj član se u dosadašnjim odlukama nidge ne spominje.
Član 284 ZKP se stalno zloupotreblajva.
OSTAJE NA SNAZI ČLAN 360 KZ
Prilog; kopija Rešenja 365/22