TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

26.4.22

TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL
Zamenik Goran Marjanović

KTR 284/22 od 8.4.22
U navedenom dopisu u vezi naših inopenzija i ponašanja Ministarstva za socijalna pitanja navodite da u vezi čl.359 KZ niste našli osnov za gonjenje jer čl.3 Zakona o organizaciji ….u suzbijanju organizovanog kriminala … ne predvidja vašu nadležnost.
Zapažamo;
Član 3(2) Zakona o organizaciji… uvažava čl.359(1) gde piše „Službeno ili odgovorno lice …. neizvršenjem… drugom.. „.nanosi kakvu štetu ili teže povredi prava drugog …“
Za mito su predvidjeni čl.367 i 368.
Naš lučaj 359 nema veze sa mitom.
Šteta se vidi na valutnom kursu.Inopenzije su izgubile vrednost preko 55% u zadnjih 20 godina.
Teška povreda naših prava je sistematsko uništavanja inopenzija i to uz očiglednu diskriminaciju s obzirom na domaće penzionere.
Čl.2(1) Zakona o organizaciji…. naglašava „krivična dela organizovanog kriminala“.
Prema tome shodno Zakonu o organizaciji … Vi treba da se pozabavite
čl.2(1) (3) , čl3(1), i čl.3(2) u vezi sa čl.359 KZ.
Kriminal otimanja naših inopenzija je organizovan jer;
traje već 20 godina i o tome svi ćute.
1. Minstarstvo socijale (koje ima i posebno odelenje za penzije).
2. Narodna banka Srbije neće da uvede „plivajući“ kurs.
3. Bivši šef države Tomislav Nikolić nije odgovarao na naše apele.
4.Sadašnji šef države Aleksandar Vučić isto.
5. Jorgovanka Tabaković takodje ćuti ali je priznala (novina Danas .rs 29.1.14. ) da kurs odredjuju u DOGOVORU SA KOMPANIJAMA- znači privatno. Par dana kasnije to je potvrdila.
6. Tu su i vlasnici pomenutih KOMPANIJA .
7.U organizovani kriminal spada i nameštanje otplate stambenih kredita zavisno od kursa te se kurs drži na niskoj vrednosti što ubija naše penzije.
8. Zaštitnik gradjana odbio je da radi -sadašnji i prethodni.
9.Poverenik za ravnopravnost – isto.
10. Naš novac se rasipa po Balkanu. Gradi se Bosna RS.Počinju da grade i Hercegovinu -aerodnom Trebinje.
11. Stranim firmamama poklanjaju se velike pare- otkinute od naših penzija.
Naš godišnji priliv je 4 MILIJARDE evra, ili mesečno 333 miliona.To je čista lova – neto iznos. Srbija to ne može da zaradi.
To nije državni novac- to je naša privatna svojina.Oštećeno je nas 240.000 sa porodicama oko 800.000.
Gospodine Marjanović, nije lepo da našu domovinu uvažavate društvom bezakonja. Takodje nije lepo da država nema para za lečenje dece od najtežih bolesti a naš novac se rasipa po Balkanu .
Zašto ste ubedjeni da i vama Javnim tužiocima ne može da se desi neka nezgoda sa penzijom ?
Očekujemo da ćete uci u akciju isterivanja pravde do 15.maja.