Ministarstvo pravde- sudovi u Kraljevu

26.6.15

MINISTARSTVO PRAVDE
Ministar lično

Viši sud u Kraljevu rešenjem Kž 126/15 od 4.5.15 odbio je žalbu privatnog tužioca jer je navodno tužba oa 1.7.13 neblagovremena.Navodno proteklo je nedoz voljeno dugo vreme od odbačene kriv ične prijave do podnošenja privatne krivične tužbe „protiv direktora“.
Ovo nije tačno.
1.Iz KTR 1109/12 od 5.11.12i prijave od 1.10.12 vidi se sledeće.1. Prijava se odnosila na preduzeće „Elektrodistribucija“ a ne na tuženog direktora (koji tada i nije bio direktor).
2. Prijava je pisana u trećem licu množine (0ni, službenici) a ne u trečem licu jednine (On, direktor)U srpskom jeziku nikada nije bilo isto dali se govori (piše) u jednini ili množini.
3. U ktr 1109/12 OJT zapaža da se prijava odnosi na preduzeće „Elektrodistribucija“ a ne na direktora.
Sudija Osn.suda Stanišić tri puta se obraćala OJT za informaciju dali je podnošena prijava protiv“ tuženog Aćimovića“-bezuspešno dok nije zapažena imenica „direktor“te tokom trećeg pokušaja odbacila tužbu mada je OJT zapazio da je prijava protiv preduzeća.
Agencija za energetiku, kasnije ,dala je privatnom tužiocu za pravo u trenutku kada je tuženi Aćimović već postao odgovorni direktor i to je otežavajuća okolnost za istog. Ni to sudovi nisu uzeli u obzir.I bez uticaja Agencije tuženi je postao odgovoran već u trenutku prihvatanja te dužnosti Jasno je da prijava od 1.10.12 (KTR1109/12) i tužba od 1.7.13 NEMAJU NIKAKVE VEZE. Očigledno je da sudovi daju imunitet novom partijskom direktoru na osnovu nekažnjavanja prethodnig.
Iz teksta Rešenja KŽ126/15 stiče se utisak da Veće nije ni pročitalo žalbu od 27.2.15 već je linijom nezameranja svojoj koleginici čuvalo njen ugled. To je bilo treći put da je tužitelj morao pisati žalbu što je u istoj žalbi i naznačio. Članovi veća su zapazili da ovo piskaranje žalbi ne može trajati beskonačno te su se odlučili na protivzakoniti postupak čuvajuću suidski ugled – koga očigledno nema.
Sve sudije koje su uzele učešća u ovom postupku svakako su zapažale da Elektrodistribucija čini prekšaj i po čl. 210, 214, i 215 KZ ali nisu reagovali. Isto važi i za OJT.Radi se o otimanju novca od gradjana uz ucenu da struju neće dobiti. Vidi se da svi ovi pravnici (sa posebnim ispitima) brane kriminal. Očigledno je da ovako ruše zakonitost, ustavnost pa tako i društveni poredak. To je čist TERORIZAM od strane pravnika kao kvalifikovanih lica.
Ministre, mi gradjani u zakonima vidimo nekakav poželjni društveni red. A Vi pravnici??
U vezi sudije Stanišić koja je zaboravljala da tužitelju prosledi prva dva rešenja Apelac.iVišeg suda gde mu se daje za pravo tužitelj se morao obraćati Pratsednici duda . Iskoristio je priliku da je zamoli kao Priznatu Ličnost u Kraljevu da se potrudi tako da se parola na kafani Zadužbina „Srbija Srbima“ izbriše. Pretsednica suda je to odbila. Sme to da odbije. Sme to da odbije .Sme to….!!!
Tužitelj predlaže da ;
1. Članovima veća Višeg suda („isčupate uši“) zapretite otkazima zbog nepoštovanja Zakona i predočite im čl.360 KZ.
2. Sutkinju Stanišić i Pretsednicu Osn. suda (koja sve ovo dozvoljava) udaljite iz sudstva Srbije.
3. Zahtevate od dekana pravnih fakulteta da se u svim prostorijama dostupnih studentima istaknu natpisi „poštujem zakon“. To će biti vaspitno. Studenti znaju da se zakoni masovno ne poštuju te se kasnije i sami tako ponašaju.
4. Zahtevate od autora udžbenika da na početku svake knjige naglase „POŠTUJEM ZAKON“.
Ministre, obraćanje Disciplinskom tužioci nema nikakvog smisla jer je to advokatura u korist sudija . Gradjanin pred sudom ne mora imati advokata ako je stekao naviku korišćenja knjige – pa i zakonske. Sudije nemaju pravo da svoje komplekse leče na gradjnima bez advokata. Sudije treba da su zantno pismenije da bi se zakoni poštovali u većoj meri. .Svoju nedovoljnu pismenost naplaćuju na pismenoj stranci.

PRILOZI;
Novinski članak o sudijama
Rešenje Kž 126/15, Prijava od 1.10.12, Dopis KTR 1109/12, Tužba od 1.7.13, Žalba od 27.2.15,

PS 1
Isti Osn sud odbacio je i tužbu za ometanje drža vine P309/11 kao neispravnu mada ju je pisao jedan stariji u Kraljevu najpoznatiji advokat
PS 2
Naknada štete P1972/13.Tužba je presudom odbijena jer navodno „nije moglo biti prouzrokovanja štete“ i sud „nije ovlašćen da menja pravnosnažnu odluku iz upravnog postupka“. Nemože se reci da nije mogla biti prouzrokjovana šteta jer je novac uzet pod režimom ucene kroz UP.
Od parničnog suda tužitelj nije tražio da menja odluku iz UP već donošenje sudske odluke o naknadu štete iz prethodnog UP.Upravni postupak prvog stepena izmedju gradjanina i preduzeća ne može biti stariji od sudske odluke. Zakon o obligacijama u poglednu naknade štete ne daje imunitet Upravnom postupku .ZOO kaže da se SVAKA šteta mora nadoknaditi jer se šteta može uvek pojaviti.
Ministe, ima li uopšte smisla da tuži oštećeno lice koje nema srpsko ime ali koje ume strogo da misli i u skladu sa „vašim“ zakonima .Izlazi nam da mi Nesrbi više poštujemo zakone Srbije od vas Srba i sudija.