Elektrodistribucija, cena struje i kućnog priključka

Uz potrošenu struju (što je opravdano) gradjani plaćaju i“ obračunsku snagu“
“po 42,8 din.po kilovatu odobrene snage.Za osigurače 16 amperata snaga je 11kw.Pritom se plaća i „trošak javnoig snabdevača“ 121 dinar.to je ukupno 595 dinara a sa PDV 714 dinara.
Sada računamo koliko je to u odnosu na stvarni trošak potrošene struje.
Računamo uz mesečnu potrošnju zimi ,uz grejanje, oko 850 kwh. To iznosi sa PDV oko 2540 dinara.
Onih neopravdanih 714 dinara podiže cenu za p=i x 100/ K = 714 x 100 /2540 = 28 % Znači da je cena struje već uvećana za 28% To je skoro za jednu trećinu za nešto veću zimsku potrošnju. DRUGAČIJE REČENO CENA JEDNOG KWh JE 28% veća od zvanične.
Sada pretpostavimo da se gradjanin ne greje na struju i da trošu upla manje tj. oko 1270 sa PDV.sada ponavljamo procentni račun p=i x 100 /K = 714 x 100 /1270 = 56%
Izlazi da je manji potrošač, još više namagarčen te mu je stvarno potrošena strija skuplja za celih 56%. OVDE JE CENA JEDNOG KWh VEĆA ZA 56% OD ZVANIČNE.

Ova plaćanja nemaju nikakvog opravdanja. Gradjanin daje svoj prilog investiciji već u trenutku zahteva za novi priključak kuće i to je bar 17.000 din. To se odnosi na „obračunsku snagu“.
Plaćanje „Javnog snabdevača“ takodje je bez osnove jer je to nekadašnja naplata „za merno mesto“ koja je takodje bila bez osnova.
Gradjanima se uzima na porez po 20% i ako preko ovih stavki ništa ne kupuje.
To je odprilike 250 kwh noćne struje ili100kwh dnevne.Preračunto na celu Srbiju sa njenih tri minliona strujomera gradjani su oštećeni za najmanje jednu milijardu dinara mesečno.
Eto posla za Ministarstvo i Agenciju za ebergetiku..Nedavno je na tv dato „obrazloženje“ ovih troškova ali to nema osnove. Distribucija je bila i ostala kabadahijska ustanova
Gornju kalkulaciju sa cenom smo sproveli sa neto cenom bez poreza i drugih plaćanja. Sada računamo ćeni jednog KWh saglasno mesečnom rsčunu.
Gradjanin je potrošio , zbog grejanja ukupno 1100 KWh u jednom mesecu. Od ovoga je 9 % dnevna skupa struja. Mesečni račun je 4.500 dinara. Ovo daje 4.500 : 1.100 =
4,1 din./kWh. U plavoj zoni plaćanja noćna strija košte 2,2 din/kWh. Tako vidimo da je stvarna cena struje veća skoro dva puta od zvanične.

CENA KUĆNOG PRIKLJUČK
Gradjanin je zatražio od elk.distrib. prikključak za novu kuću. Gradjanin je kvalifikovan za struju. Distribucija je ispostavila račun UNAPRED na 90.000 dinara. Gradjanin to ume da izračuna i našao je da nebi trebalo da je skuplje od oko 50.000din. (to je i novinska vest od pre nekoliko godina) Gradjanin se žalio Agenciji za energetiku. Agencija je upozorila elk. dist. da njeno Rešenje na 90.000 ne sadrži konkretno u detaljima jedinične cene te je time povredjen čl. 199(2) ZUPa kao i čl.9 istog zakona jer nije razgovarala o ceni sa gradjaninom.
U ponovljenom postupku el.distribucija je napravila iste greške. Tako je očigledno da je el.distr. zloupotrebila svoj MONOPOLSKI POLOŽAJ.
Gradjanin je pokušao da razgovara sa službenicima el.distr. pozivajući se na Rešenje Agencije .Nikakav razgovor NIJE BIO MOGUĆ. Ponašanje službenika el.distr. bilo na na nivou mentalnog poremećaja.
Gradjanin je ostao pod UCENOM el.distribucije te je morao platiti traženu sumu a da bi ipak POSLE VIŠE MESECI dobio struju.
Za Naknadu Štete gradjanin se obratio Osnovnom sudu.
Ovaj sud je odbacio Tužbu sa obrazloženjem da nije ovlašćen da menja odliku iz Upravnog postupka mada se videlo da je isti postupak zloupotrebljen kako bi se gradjaninu napravila šteta.
Gradjanin nije tražio „promenu odluke“ prethodnog postupka već Naknadu Štete iz prethodnog postupka. Sud smatra da je trebalo OPET pisati žalbu Agenciji mada ni prva žalba nije uspela zbog kabadahijskotg ponašanja službenika i direktora el. distribucije. Pisanje novih žalbi išlo bI „u krug“ u NEDOGLED te piključak nikada nebi bio odobren.
Sud tvrdi da je tužitelj uplatom izvršio svoju zakonsku obavezu te da tako nije pretpeo štetu. – bez obzira što je bio ucenjen a uz nepoštovanje ZUPa.
UCENA od strane tužene elek. dist. ne moše biti zakonska obaveza tužitelja. Istovremeno Sud ne zapaža da je OBAVEZA distribucije bila poštovanje rašenja Agencije za energetiku.
Nigde nije naglašeno da šteta nije šteta ako je sprovedena zloupotrebom zakona i položaja . a posebno monopolskog položaja. Tako je Sud odbranio samovolju monopola.
Sud nije ovlašćen da brani samovolju monopola.
Ovakve direktore elek.distr. treba smenjivati a sudijama koji brane bezakonje „isčupati uši“
Kraljevo 25.1.14

KOLIKA JE REALNA CENA KUĆNOG PRIKLJUČKA
Vazdušni priključak u najjednostavnijem obliku nebi smeo da košta više od 50.000 dinara sa PDV.Tu je uračunat i prazan orman za strujomer po ceni od 15.000dinara sa PDV.Taj orman je skup. NIGDE NIJE NAPISABNO da se mora koristiti takav orman koji isporučuje el.distribucija. Nigde nije napisano da se svi ti materijali moraju kupiti od distribucije. GRADJANIN SME sam kupovati sve te materijale u prodavnicama maloprodaje.
Limeni orman za strujomer može se kupiti i na „buvljaku“ naravno nov, i koji potpuno odgovara Tada nije skuplji od 4.000 dinarta. U tom slučaju priključak košta oko 44.000 dinara.
Orman sme biti postavljen i na fasadnom zidu tj. nemora biti na stubu.Nigde nije napismeno rečeno da se orman mora postaviti na stubu – to je samovolja distribucije.
Ako je zgrada udaljena od električne linije te je potrbna nova bandera to se posebno plaća – to je opravdano.
Po Zakonu o upravnom postupku službenik distribucije dužan je da usaglasi cenu priključka sa gradjaninom.
Cena priključka izgleda ovako u najjednostavnijem slučaju;
Vazdušni kabl dužine 30 metara 3.300 din.
Orman limeni 4.000
Strujomer sa MTK 12.000 ??
Škare klema 4oo
Limiteri kom. 3 750
Kuke i stege za kabl 950
Projekat priključka ne rade 0
Rad montera (ukupno 4 sata) 2080
Vozilo 1800
Trošak sistema 18.900
Strujna klema kom.4 400
Pancir crevo 200
UKUPNO 44.000 sa PDV
U Kraljevu ovu uslugu naplaćuju 96.000 dinara.Nepoštuju zapažanje Agencije za energetiku.
Pitanje strujomera!! Ako distribucija daje „svoj“ strujomer naplatićega po tržišnoj ceni. Strujomer može da služi i do 50 godina a vreme baždarenja je oko 5 godina. To znači da ga skida radi baždarenja približno 10 puta. Novi pretplatnik dobija isti taj strujomer koji mu se naplaćuje kao nov. To se može ponoviti i do 10 puta. Tako distribucija naplaćuje jedan isti strujomer i do 10 puta. Pljačka je očigledna.