Bessi

U jednom starom atlasu nalazimo oblast Bessi u Kavkazu blizu izvora reke Kuban. Ova oblast je istočno na 41.5 stepeni i severno 44.5 stepeni. Tako izlazi da je i pleme Bessi iz Kavkaza.
Oblast Bessi je visoko u brdima na izvorištu večeg broja manjih reka. Kad ovo uzmemo u obzir teško je poverovati da su Bessi doseljenici. Zašto bi se kao doseljenici zavlačili u takve visine? Na većim visinama žive samo starosedeoci koji su na takvu klimu naviknuti.
Ime Bessi autor 18k piše Biessi.U istoj knjizi zapažamo da je i Ptolomej tako pisao.
U albanskom jeziku Bjeshke znači planina. Sh se izgovaralo kao jako „s“i evropljani su pisali na svoj način kao „ss“.Tako dobijamo Biesske. Kad ovo medjusobno uporedimo dobijamo
Bjeshke
Bjesske – planina
Biessi
Bessi – plqaninci – gorštaci ?
Tako smo došli do „zaključka“ da Bessi znači planinci.Sada nam postaje jasno da su Bessl starosedeoci i da to nije ime plemena. Dakla, Bessi su svi koji žive na visinama.(?)
Sasvim blizu oblasti Bessi nalazi se rećica Chodz. U poodmaklom srednjem veku pleme Chod imalo je ulogu najamnika graničara u Češkoj , u istoj oblasi gde su se kasnije uselili Tuchošt.Ovde zapažamo sličnost u ponašanju Chod i Bessi.I jedni i drugi su služili kao najamnička vojska. Izlazi nam da su možda isti narod.
U Karpatima se još u davnini pravio sir urda. Rečicu Urda vidimo u Kavkazu blizu Bessl pa bi to značilo da su ovakav način pravljenja sira doneli stanovnici sa ove reke. Sir urda pravi se i danas.
Na istoj karti iz 1856. vidimo i narod Baskech. Potseća na ime starog naroda Baski. I oni su bili blizu Bessi.
Neposredni sused je i pleme Bassian.
Autor 18k 83 smastra da imena Beskidi i Besarabija potiču od imena Bessi.Kaže da su Beskidi bili „raj za razbojnike“.
Jugozapadno od teritorije Bessi u Kavkazu živeli je pleme Bassian. Ovo „ss“ moglo se vremenom pretvoriti u „st“ pa je dobijeno Bastran tj Bastarani.
U knjizi 3k 121 zapažamo da su Bastarani živeli severno od Karpata , da su zapaženi oko 220. pr. Hr. i da su krenuli prema Crnom Moru. To je Besarabija. Služili su Filipu 5. Makedonskom i njegovom sinu nasledniku Perseju. Takodje su služili kao najamnici i Mitradu sa Ponta protiv Rima. Prema ovom autoru Bastarani su Germani. Niko pouzdano nezna kog su porekla.
Savremeni oblici imena starih planina su prošli kroz germanski i nemački jezik te u okviru promena tog jezika treba tražiti stara plemenska imena.
Zapazili smo da „Bessl“ označava nešto što je jezivo (grauzam) strašno.U knjizi 99k 169čitamo da Besi ima u osnovi „bes“.To je strah. bes, srdžba, užas.U hrišćanskoj mitilogiji to je zao-duh suprotnost andjelu.To je nešto sa čime nema dogovora u pozitivnom smislu.
U iranskoj mitologiji Besi je takodje u negativnom označen. Izlazi da ime plemena Besi nije stvarno ime već nadimak pridodat od drugih s obzirom na njihove osobine. To se i danas dešava.
Bessi su kroz Bugatsku došli u današnju Bosnu. Tu im se ime promenilo u Bosi pa je tako ta oblast dobila ime Bosna.