Vendi

VENDI

Kada su u pitanju Stari Srbi iSloveni dolazi črsto do zabune zbog pojma „Vendi“ i varijanti tog imena.
U savremenom albanskom jeziku vidimo da je
vend = mesto
vendbanim = prebivalište, sedište
vendes = starosedelački, domorodački
Sada smemo da kažemo da su Vendi starosedeoci i da je ta reč ostala iz albanskog jezika sa kojim je mnogo zajedničkog morao imati i najstariji “ srpski“.(mi govorimo jezikom Slovena).
Ovde postećamo (prema ruskim autorima)da su Albanci „osnovni etnički element Zakavkazja“što znači da ih je u davnoj prošlosti bili vrlo mnogo.Zato je njihov jezik bio zapažen i uticajan.
Krajem 6.veka na Elbu su se doselili i Stari Srbi .Nešto kasnije počeli su se ,pod pritiskom Franaka, doseljavati i Germani.Gradnju naselja započeli su Srbi(Serbi,Seri).Germani su dogradjivali svoje delove istih naselja.Srpski deo naselja dobijao je uz svoje osnovno ime „Vendisch“ (Vendiš) tj. starosedelački.Vidimo da su Germani odmah prihvatili pojam Vendi iz tog najstarijeg „srpskog“ jezika.
U knjizi 65k 105 čitamo da je početkom 19.v. Franc Martin Pelzel govorio „Vendi nije ni slovensko ni domaće ime.Ni istorijski ni genetski nije od Slovena i Anta.To je izgleda samo „geografsko“ ime naroda.Na svome jeziku zvali bi se Srb, Serb, Sorb.“
Vidimo da su pojam Vendi doneli kavkaski narodi u okviru svog najstarijeg jezika.
Evropa je usvalaja pojam Vendi ali istraživači nisu bili zainteresovani za albanski ili stari (pravi) srpsli jezik.Pelzel je bio na pravom tragu. Sada smemo preciznije da zapazimo da su prvo Seri i „Albanci“ sa Vendi nazvali neke koje su tu zatekli.Zatim su došli Germani I sa Vendi nazvali rano pridošle Srbe (Stare Srbe), Slovene i ostale .
ANTI kao etnička skupina nije postojao.U rečniku Sanskrit čitamo da „anti“ znači kasniji.Gledano kroz sansktit Germani su na Elbi bili Anti za Vende.