Ministar pravde

Nedavno studenti i „studenti“ organizovali javni ulični protest protiv medjunarodmog suda u Hagu.
Ministar pravde im se pridružio.Dragi i Milostivi Bože!
Ministar pravde javno se buni na ulici protiv medjunarodnog suda. !!!
Tu nema ni gradjanskog ni profesionalnog (pravničkog) ni poslovnog (ministarskog) morala. Taško je shvatiti da se to dešava u zemlji koja želi da se i pravno uklopi u medjudržavnu zajednicu.
Još uvek nije smenjen.

Pre nekoliko dana pao vojni helikopter ,sa bebom, i svi izginuli. Gradjani nešto sumnjičave jer bližeg obaveštenja nema već par dana.
Ministar pravde kaže da ima puno poverenje u vodećeg u vojsci i ministra vojnog.
Dragi i Milostivi Bože !
Dali je naš ministar pravde svestan šta govori.? Ministru nije jasno da je pojam „poverenje“ sasvim privatan . Ministru nije jasno da ministarstvo nije privatni dućan.
Isti taj naš ministar pre nekoliko meseci je izjavio da gradjani treba da razumeju da Tužilaštvo ima neke svoje navike tj. ne treba da se ljute što Tužilaštvo nepoštije zakone.