KRAJIŠNICI – kao Srbi beli i nekršteni

U knjizi118k saznajemo da su neka ostrva na Jadranu „Elafitska“.To su Lopud, šipan, Koločepi Pelješac. Tu bi mogli dodati i ime Korčula. To smo naglasili i tumačili u poglavlju Avari na Balkanu str.36. Ako su ostrva Elafitska to znači da su pripadala Eftalitima jednoj grupaciji Huna.
Na str. 37 naglasili smo zapažanje Stjepana Banovića.Baveći se Krajišnicima na području Knina zapazili smo da su nepoznatog etničkog porekla (5k 212) U knizi 94k nalazimo jednu potvrdu za ovo. Na str.106 (94k) zapažamo da je još 1912.g. Stjepan Bano vić u Glasniku zemaljskog muzeja u Sarajevu izneo svoje zapažanje da „za srpsko ime …. narod (krajiški) nikad čuo. Zato je zanimljiva ova Banovićeva primedba: U današnjem primorju makarskome – nekadašnjoj krajini- nema ni jednog sjedioca vijere pravoslavne. Ni u zagorju , naime u općini Brgorac , ih nema. Sljedbenika te vjere u ovom kraju nikad valjda ni ne bijaše., a za ime srpsko, izim u kakvoj pjesmarici , nije narod nikad čuo.
Ni uza sve to , što se u primorju o Pravoslavlju i srpstvu ne može n i govoriti.“U knjizi 42k naglašeno je da imenica Bojki čini ime jednog Hunskog plemena . Prema tome „Beli srbi Bojki „ nisi Srb… (Serb…) porekla već su to Huni koji suse uvek izdavali za domaće , za starije došljake, strosedeoce.
Prema tome neki Srbi nisu došli na Balkan od nekud sa severa u 7. veku već kasnije.Savremeni Krajišnici znaju da su živeli na području današnje Srbije „pre 1000 godina“ i kažu da je zato ovo njihova teritorija.
Ime Bajan pripadalo je jednom Hunskom plemenu na visoravni Ordos daleko u Aziji i nema nikakve veze sa Srbima kao i Bojki.U jeziku Huna „sklave“ je sin a „sklavin“ žena. Otuda i imenica Sklavini tj Sloveni.Tacit je znao za Slovene koji “ sa oružjem u rukama kao razbojnici krstare unaokolo“. Tu se radi o onim Hunima koji su još u vremenu oko Hrista napuštali područje današnje Mongolije i kretali na zapad. Attila pripada grupaciji Huna koji su kasnije prodrli u današnju Evropu i to preko moreuza izmedju Crnog i Azovskog mora.
I nemaćki i ruski autori naglašavaju da su Huni (Sloveni) došli sa severa Azije.
Razni Seri (Serni, Sereni, Serf, Self, Seraki, Seraci) i slićni ser… narodi zenljoradnici došli su sa juga Azije. Hrvati takodje.
U vekovima posle Hrista razvijala se trgovina na relaciji istok zapad Evrope te su bili potrebni ljudi elastičnog jezika koji su mogli raditi kao tumači. Bili su to Huni („slovenski evnusi“) pričljivi i bez sklonosti fizičkom radu. Tako su svoj slovenski jezik mogli nametati svima na putevima trgovačkih karavana na velikom prostoru od zapada Evrope do Crnog mora pa i preko mora. Tako je slovenski jezik postao „lingva franco“ tj. univerzalan- uvlačio se u ostale narode koji nisu bili hunskog porekla . Malo po malo slovenski jezik mešao se sa ostalim jezicima i tako su nastajali slovenski jezici. Zato je i danas nemoguće ući u osnovu „staroslovenskog“ jezika.
Ovo je išlo dosta brzo jer su Huni bili od uvek agresivni i pričljivi smatrajući sebe Gospodartima Sveta.Ratnička osobina Huna bila je ista kao danas ustaška.Pobiti sve što je na dohvat ruke počev od beba do staraca. Tu preživelih nema. Njihov pesnik Rajko Nogo kaže:
„Svet se ipak deli na nas i gadove
Nas treba pobiti što gadovi žive.“
Vidimo da sebi teško opraštaju što nisu pobili ceo svet. Svako onaj koji nije Hun (Sloven – krajišnik) je Gad.
Etnoistorija nas upućuje da je kninska Krajina nastala od Huna tj lažnih belih i nekštenih „Srba“ koji su za novac po predlogu Grčke napustili dolinu Ibra i Morave te otišli na zapad da bi štitili tada Grčki Balkan od vojnog uticaja zapadne Evrope.
Po dolasku srenjevekovnih turaka organizovali su se u vojnu Krajinu (paravojsku) a u korist Turaka. Neko je morao biti zapovednik „majstor“ ove paravojske ,poglavar tj Ustabaša turski rečeno. Ustabaša se lakše izgovara skraćeno
ustabaša
usta.aša = ustaša
Kasnije je ova imenica postala ime jedne organizasije. Tako vidimo da tvorci ove organizacije nisu Hrvati već potomci nekadašnjih lažnih Srba belih i nekrštenih (Huna). Nacija Srba na Ibru začela se tek početkom 12.veka.
Da si Beli i nekršteni napustili područje Ibar Morava vidimo i u istorijskom atlasu za srednje škole (Izdanje Zsgreb) gde je naglašeno da su „Srbi“ iz područja Karpata u područje Ibar Morava došli a zatim otišli na sever u Panoniju. U Karpatima živeli su izmedju reka Dnjestar i Lomniuca.
Severno od ušća Neretve područje se nekada zvalo Dalen. Jedno pleme se zvalo Dalaminze. U Mongoliji i danas ima toponima Dalan.. dz… Vidi se da potiču sa područja današnje Mongolije koja je tada bila Hunska oblast. Kineski zid je podignut radi zaštite te države od večito ratujućih Huna kao suseda sa severa. Prena jednom francuskom autoru dolazili su u sukob sa svim narodima od Sahalina do Mediterana.
Hrvatska istoričarka u svojij knjizi 5k naglašava da se Krajišnici nikada nisu uklapali u hrvatsku državu – poštovali su svoju autonomiju – mada na tlu Hrvatske. Autorka dalje kaže da „ne pripadaju ni hrvatskoj ni srpskoj jezgri“.

Razni Seri kao došljaci iz južnih krajeva Azije verovali su u svoje bogove. U tim krajevima „bilo je“ mnoštvo bogova. Tako su ti ljudi bili vernici. To bi značilo da nisu bili nekršteni.
Huni su došljaci sa severa Azije i nisu verovali u bogove. Verovali su u duhove. Tako su bili nekršteni po shvatanju Rima i Grčke. Gledano i na ovaj način ljudi poznanti kao Beli i nekršteni pogrešno su nazvani Srbima.
Huni sa od uvek smatrali da imaju pravo raspolaganja tudjim sudbinama- ponašali su se kao gospodari sveta (42k). Narodna priča (tradicija) sa područja Azije kaže da je gotski kralj zle duhove sa svoga područja proterao u pustinju. Ovi se u pustinji spare sa vešticama. Tako se rodio narod Huna.“ U ljudskom obliku žive poput zveri.“
Car Dušan 45k uvidevši da je sa narodom Krajine nemoguć razuman odnos digao je ruke od njih tako što je granicu Raške pomakao sa Makarske na Dubrovnik. Tako je Krajinu odvojio od Raške. Ovde se može pribrojati i nedavna izjava njhovog funkciobnera koja glasi „Ovaj narod je lud, hoće da ratuje“. Sukob, rat im je dokaz svoje ličnosti. Po provali u Srbiju stari izlapeli krajišnik kaže „ratovali bi mi još al neće Šešelj“. U Bgd. jedan mladji krajišnik kaže. „Mi smo se posle 1.000 godina vratili na sv oje“Tako kaže da je Srbija njihova. Nisu zaboravili da su oni ti isti koji su Beli i nekršteni.

Huni su na tlu Evrope pokušavali osnivati svoje državne organizacije ali bezuspešmo zbog velike nesloge. Ipak prema drugima zauzimali su jedinstven stav – kao i danas.
Na osnovu čega možemo krajišnike uračunati u narode Ser… porekla??
Područje Ibar Morava napustili su odprilike 400 stotine godina pre nego što je tu zaživela država Raška (Srbija) pa tako i nova nacija. Nešto malo ih je svakao ostalo i oni se se hteni ne hteli uklopili u novu etnogupaciju. Većina je otišla na zapad Balkana i nije održavala vezu sa državom Raškom tako da nije dopšlo do nivelacije kultura – nije došlo do uklapanja u jednu naciju.Nevidi se nijedan razlog da ih uračunavamo u narod Ser… porekla ili današnje Srbe.

Hercegovci su deo Krajišnika koji su se izdvojili pre nekoliko stotina godina pod „šefom“ Kosačom koji se proglasio hercegom od Sv Save i tako je oblast nazvana Hecegovina. I ova grupa nikada se nije izdavala za Hrvate. Ostali su Hercegovci i to su sa ponosom isticali. Tokom ovog balkanskog rata odjednom je „nestalo “ hercegovaca jer su se počeli izdavati za Hrvate mada državu Hrvatsku nisu poštovali. To in se isplaćivalo jer da nisu ipak nekako uvažili državu hrvatsku ostali bi usamljeni u ovom balkanskom pokolju. I tu se videla osobina Huna da se izdaju za ono što im se trenutno isplati. Ponovo će postati Hercegovci.
TO JE KAZALA NAUKA

Ratni hguškači sa fakultetskim diplomama nepoštujući nauku i željni krvoprolića govore drugačije te i nadalje traže i pronalaze razloge sukobima. Uglavili su se na čelio Srbije zahvaljujuci Lažnim Srbina iz Bosne i Hrvatske kojima je poklonjeno pravo glasa u Srbiji zahvaljujući državljastvu koje im je takodje poklonjeno – ničim zaradjeno.
Dali će politvrhuška Srbije prestati da starosedeoce zavadja sa Hrvatima, Albancima i Bošnjacima kao narodima koji nisu varvarskog porekla??
NEĆE
I nadalje će proizvoditi sukobe sa ovima a podržavajući lažne Srbe koje će starosedeocima prikazivati kao „braću“ sa stalnim izvlačenjem novca starosedocima i to uz Posebne tajne ugovore. Tako će i nadalje zagorčavati živote starosedelaca Srbije ometajući bilo kakav zdrav društveni razvoj

OVO JE PISANO avgusta 2016.i pretstavlja korekciju prethodnih pisanja o Poreklu Srba iz vremena 1995-99.
KO JE KRIV za zanemarenu istinu etnoistorije? KRIVI SU PROFESORI FILOZOFSKOG FAK. I SANU .Dozvolili su tudjincima navodno intelektrualcima da proturaju Srbijom svoje izmišljotine a sve sa ciljem vladanja Srbijom sa izvlačenjem materijalne dobiti.
20.8.16
Dana 19.8.16. Vučić veliki krivac za protekli balkanski rat izreče“Nikada više nećemo dozvoliti da se ponovi Jasenovac“ Tako je sada dovoljno da ludi Krajišnici naprave novi rat pa da Srbi (Srbijanci) pod pritiskom uzmu oružje da bi ponovo po Hrvatskoj ubijali ljude koji im nikakvo zlo učinili nisu.
„Svet se ipak deli na nas i gadove.
Nas treba pobiti što gadovi žive“
Rajko P. Nogo