ŠTRAJK PROSVETE

Nastavnici primaju plate svih 12 meseci. Ne rade tokom leta malo duže a zimi malo kraće.Ukupno ne rade oko 4 meseca.
Plate idu. Direktori škola odobravaju isplate i kada ne rade.
Tužilaštvo – Ništa.
Godišnji odmori su u okviru školskog raspusta. Njhova dužina je odredjena zakonom kao i ostalim državnim službenicima .Nije više od mesec dana. Aliii, plata ide i u vreme djačkog raspusta tj. za vreme koje nije u roku odmora.Tako izlazi da prosvetari tokom godine prime 3 (tri) nezaradjene plate.
Štarajkuju TOKOM NASTAVE a ne tokom raspusta , onog raspusta kada ne rade a pare PROTIVZAKONITO uzimaju.
Raspust je odredjen za djake a ne nastavnike.Oni za to vreme treba da rade na
ličnom daljem obrazovanju.To ne čine.
Očigledno je da ucenjuju ovo društvo gde leba jedu i gde svake godine uzimaju po tri plate koje nisu zaradili. To im dodje kao poklon od društva koje ucenjuju. I tako godinama.
Tužilaštvo- Ništa. Ministarstvo, Vlada – Ništa. Roditelji – Ništa.
Ucena, razbojništvo – to je dozvoljeno i to je svakako „očigleda pedagoška mera“ naspram učenika vaspitanika
A što bi i djaci bili bolji ??
I, I još nešto.To je takozvana priprema predavanja.Nastavnici ne rade sa učenicima osm časova dnevno. Rade znatno kraće. Ova razlika u veremenu priznata im je kao obavljeni posao u vidu pripreme predavanja. Ipak ta priprema se svodi na nekoliko minuta zagledanja u svesku ili knjigu tokom odmora ili nešto duže ali ne duže od odprilike pola sata dnevo. Sa tih pola sata opravdava se bar tri sata dnevo primljene plate bez ikakvog rada.
Sada ovde možemo da razmislimo kolika je radna sposobnost srednješkolskog profesora – sa fakultetskom diplomom – koji me može da u glavi nosi znanje srednje škole koje izlaže učenicima te mu treba priprema.
Ipak, traže plate na nivou lekara koji mora biti sprema u svakome trenutku za prijem pacijenta.