Andrić, Telman , Desanka M. ,Lurija, B. Worf

ANDRIĆ IVO kaže;
„Dugotrajno robovanje i rdjava uprava mogu toliko zbuniti i unakaziti shvatanja jednog naroda da zdrav razum i prav sud u njemu otančaju i oslabe , da se potpuno izvitopere. Takav poremećen narod ne može više da razlikuje ne samo dobro od zla u svetu oko sebge nego ni svoju sopstvenu korist od očigledne štete“.

ERNST TELMAN
kao vodja nemačkih komunista godine 1933. o Hitlerovoj vladi reče;
Svaka sumnja u to da će ova vlada odustati od balkanskih terorističkih metoda bila bi veoma opasna.

DESANKA MAKSIMOVIĆ
Jedna dobro postavljena reč povlači drugu

LURIJA
Ponavljane besmislenost dovodi nas u konflikt sa razumom

BENDŽAMIN LI WORF
Jezik kao celina sadrži jedan životni stav

Gradjani Srbije treba da uče
ruski i nemački.