SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE


SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
ODBOR ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Ljudska prava – inopenzije u Srbiji

Poštovani,
inflacija u Srbiji u zadnjih desetak godina bila je velika. Zato je Vlada Srbije odobravala porsta domaćih penzija  do 300% (odnosno 3 x)
Mi državljani Srbije koji smo radili u evropskim državama primamo deo penzija i iz tih država. Naravno u evrima. Devizni kurs u zadnjih desetak godina porastao je za svega 160% (odnosno 1,6 x) sa 70 na 114 dinara. Tako su naše inopenzije izgubile vrednost od oko 45%  s obzirom na početnu vrednost. Drugačije rečeno domaćim penzionerima  država  Srbija  uvažava porast životnih troškova  za 3 puta a nama inopenzionerima za samo 1,6 puta mada robe široke potrošnje kupujemo po istim cenama.
DISKRIMINACIJA JE OČIGLEDNA.
Srbija ima Zakon o zabrani diskriminacije ZZD (Sl. glasnik 22/09) ali ga niko ne poštuje.Beogradski sudovi Prvi osnovni (P 74786/10) i Apelacioni (GŽ6855/11) daju za pravo Centralnom banci da radi šta hoće.Pritom ne poštuju Zakon o obligacijama, Zakon o parničnom postupku kao ni Zakon o zabrani diskriminacije (ZZD). Prema Apelac. sudu Centralna banka bi smela da deviznim kursom i potpuno uništi inopenziju – i nikom ništa.U
svojim odlukana nigde i ne spominju ZZD.
ZAŠTITNIK GRADJANA odbija da radi po ovom pitanju (112-5022/13- od 26.12.13.)kaže da se pritužba“ odnosi na sve gradjane“ što nije tačno. Iz teksta pritužbe se jasno vidi da se odnosi samo na inopenzionere i to u odnosu na domaće. Zaštitnik nema pravo da podržava uništavanje penzija koje su zaradjene u drugim državama.
POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI  takodje odbija da radi (07-oo6/14 – od 5.2.14).Kaže da se ne radi o „ličnom svojsrtvu“ kako je ZZD predvideo. Poverenik ipak uvažava „članstvo u političkim i drugim organizacijama“ kao lično svojstvo.
U ovoj zemlji se zna da postoje kako domaći tako i inopenzioneri i to je pogodno tlo za diskiminaciju.Poverenik svakako nije obratio pažnju na prvih desetak članova ZZD gde piše da Zakon važi za SVE pa i za  strane državljane. poverenik NEMA PRAVO da zakon tumači već da ga primenjuje. To važi sa sve , apsolutno sve.GUVERNERKA je dobila predlog urgenciju sa datumom 17.8.13 – i nema odgovora.
Studentski udžbenik „FINASIJE“ kaže da država pored osnovnog deviznog kursa može da ima i više različitih  za specijalne namene.Penzije zaradjene u drugim zemljama morale bi biti „specijalna namena“ kako nebi bile obezvredjene.Odnosmo kako bi se sprećila diskriminacija u odnosu na domaće penzije.
Realna vrednost deviznog kursa je trenutno 210 din/evru. a s obzirom na domaće penzije.
Nevolja je u tome što Guverner i Vlada ne mogu da shvate da je taj novac PRIVATNA IMOVINA nas inopenzionera a ne vlasništvo države. Čak šta više taj novac nazivaju „doznakama“ tj. pokušavaju da ne priznaju da se radi o penzijama. Tek pre odprilike tri meseca javno je priznato da se radi o godišnjoj sumu od 5,5 milijardi dolara i za to je morala intervenisati jedna ambasada. Izlazi da nam država konfiskuje 45% od zaradjenog.

ZATO ZAHTEVAMO DA SE SHODNO ZZD i ekonomskoj nauci (knjiga Finasije) uvede specijalni kurs za inopenzije
ILI
da nama inopenzionerima te penzije država isplaćuje u dinarima ali po realnoj vrednost od 210 din/evru.
Na taj način ukupna suma evra ostajala bi pri domaćim bankama a država tako imala u obbrtu ukupnu sumu „doznaka“. Praktično isti novac koristili bi u punoj meri i mi penzioneri i država Srbija. Novac bi tako bio korišćen dva puta. To nije novo u bankarstvu.Jedan isti nivac koristi se višestruko od kako se razvilo bankarstvo.  Inopenzioner svaki posebno mogao bi da bira ili dinari, ili evri. Tako bi vlada imala manje nezadovoljnika protiv sebe a država veću korist.
Prilog;
kopija knjge Finasije