Knjiga KRSTAŠI I SRBI

Autor je Aleksandar Uzelac, recenzenti su Prof. S. Mišić, Prof. Dj. Hardi i doc. B.Stojkovski. Izdavač Utopija 2018.
Kao i svaka knjiga i ova može korisno da posluži – aliii.Protkana je srbovanjem kao i mnoge knjige ovoga vremena – savremenih autora. Autor dozvoljava sebi da pojam „sloveni“ prepravlja u „srbi“. Tako je i poznati Bodin priznat kao srbin. Bodin je umro najkasnije 1101. a srpska nacija se začela tek posle prvog krstaškog rata i to kao narod Rašana tj Rascijanera (i slično) a ne kao srba. U madjarskoj i danas je uvaženo Rasz…. za nešto što je pripadalo došljacima sa područja današnje Srbije.
Na str. 47 autor kaže da je „srpski veliki župan Vukan“rartovao protiv Grčke a početkom 9. decenije 11. veka spalio Lipljan ali je 1094.god. ipak položio oružje pred grcima.
Na str.48 čitamo da je jedan od vodja krstaša Valter sans avoir , po Albertu Ahenskom, francuz , Valter Bez Imovine (sans- imovina, avoir- bez, a da ne).Valter je stvarno bio bez imovine i Albert Ahenski ovaj nadimak naveo je i u svome nemačkom jeziku sa Habe nicht- imovine ništa. Autor ipak pokušava da pobije Alberta Ahenskog prepravljajući ono avoir u Avoar.
Izlazi nam da autor ne želi da prikaže istinu o prvom vladaru osnivaču Raške – začetniku nacije Rašana .Po Albertu iz Ahena ovo sakrivanje imena Valter je dobrodošlo kasnijim politikantima da bi izmislili Vukana.Savremeno srpsko ime kao Vukan bilo je tada nepoznato. Plemenske starešine ser… plemena imale su imena kao Miliduh, Čišcibor i sl. i taj francuz je začeo državu i narod u župi Morava .Ovaj Valter avanturista preživeo je vojni poraz u Maloj Aziji i istina o njemu krije se već od tog vremena. Ovo zapažanje o preživljavanju izvlači se iz tvrdnje Alberta Ahenskog o na vodnoj činjenici da je Valter mogao da izdrži pogodke od 6 (šest) strela te je umro tek od 7. (sedme).Albert Ahenski se morao uklapati u tadašnju politiku Zapada tj. činjeni cu da je udruženi Zapad ostavio na Balkanu svoga čoveka radi vojne organizovanosti protiv Grčke.
Prvi krstaši sa Valterom su od Beograda na jug išli „župom Morava“ (po Albertu Ahen.) a ne Srbijom ili Raškom kojih do tada nije ni bilo.
Albert je pisao da je Valter imao svega osam konja a ne vitezova kao to naglašava autor ove knjige.
Na str. 79 autor piše da je „srpska država nastala početkom 11. veka na istočnoj obali Jadrana“.
Huni su u 7. veku provalili na Balkan i po svome običaju usvajali su evropska imena što im je odgovaralo radi lakšeg uklapanja u novu sredinu. Tako su zapaženi „beli i nekršteni srbi“ . Plemena ser.. bilo je u Evropi i ranije ali zbog neorganizovanosti ovo „ser…“ nije imao ko da brani što je dobro došlo Hunima. Tako su Huni imenicu Ser(bi) proneli širom Balkana kao svoju.
Ovi „beli i nekršteni“ odprilike u vreme „Časlava“ (čorslave) nestali su iz župe Morava a zapaženi su u primorju. Svakako da su se i tamo izdavali za srbe i tako se širom balkana lažno pretstavljali kao priznata zemljoradnička grupacija.
Imenica „Huni“ i danas nije sa sigurnošću priznata za taj narod koji „u ljdskom obliku živ i poput zveri“ Bilo ih je još u 5.v . na jugu Baylkana gde su bili poznati kao Sloveni koji terorišu domorodce. Imenica „sloven“ potiče iz njihovog jezika od „sklave “ za sin i „sklavin „za ženu.Došli su sa severa Azije.
Zemljoradnički narodi Sarmati došli su sa juga Azije.Poznati su kao seri, sereni. seraki. seraci, serf, self i td.
U istoj knjizi čitamo da je Bodin koji je umro najkasnije 1101. bio uvažen za „srpskog kralja“.Ali kako? Za naciju srbi tada se nije znalo . Očigledno radilo se o lažnim srbima. Bodin je mogao biti slovenski kralj ako je imao slovene Hune u svojoj sredini a verovatno je i sam bio Hun.
Najstariji evropski autori mogli su za Hune (slovene) pisati serbi, seri i sl. jer nisu znali za hunsko lažno pretstavljanje. Ali to nije opravdanje za današnje autore koji imaju znatno više podataka. Hini su došli sa severa Azije a Seri sa juga iste Azije.
U knjigama se ne vidi odlazak Huna i Avara sa Balkana- tu su još uvek.Ti varvarski narodi su uneli na Balkan svoju životni logiku večitog sukoba (pobjede).Naturili su i svoj jezik (hunski) koji kao i svaki jezik ima svoj ŽIVOTNI STAV. Zapažamo iz svakodnevnice da je pobeda (pobjeda) životni stav savremenih došljaka na kraju 20. v. u našu domovinu Srbiju. Mi govorimo i pišemo u jeziku savremenih balkanskih Huna i zato smo u stalnom sukobu sa susedima a posebno ako ih smatramo fizički slabijih od nas te možemo da ih uništimo 100:1.Ova knjiga daje svoj doprinos u tom pogledu.
Pre 2,5 decenije provalili su sa zapada Balkana ljudi sumnjive kulture tvrdeći da je ovo njihova MATICA. Ali etnoistorija govori nešto sasvim drugo.Do nivelacije klultura ipak nije došlo u većoj meri pa zato ni do uklapanja u jedbu naciju. Očigledno je DA JE KNJIGA PISANA SHODNO POTREBAMA SLOVENSKIH OKUPATORA koji su naprav -ili rat u svojoj sredini a da bi imali opravdanje za okupaciju (preotimanje tudjeg životnog prostora) naše domovine.
Tako knjiga podržava i otimanje novca Srbije u korist Bosne ( uglavnom) što sprovodi Aleksandar 100:1 u koga je srce, srce, ali srce bosansko. Isti Akek 100:1 kupuje širom Balkana prodane varvarske duše (proizvodi lažnu dijasporu) a novcem nas srbijanaca i posebno inopenzionera. Nama inopenzionerima Srbija otimaju se te penzije , preko kursa, u visini od 50%. Izlazi nam da mi srbijanci inopenzioneri finansiramo, pod prinudom, izgradnju Bosne (RS) .
Knjiga je pisana prema ideologiji lažnih srba Dodika, Šešelja , Aleka 100:1 Mladića i sli.
Na jednom mestu autor kaže (priznaje) da Hrvati nisu sloveni, Ali, na osnovu čega srbe uvažava za Slovene?? Svakako zato što karijere radi i honirara radi uvežbava prodaju sopstvene duše bosancu koji vlada srbijom uz uništavanje svake državnosti i otimanja ogromnih para.
Jezik sadrži ODREDJENI ŽIVOTNI STAV.To istovremeno znači da nas blokira u drugim pravcima.Hunski jezik (hercegovine) sadrži ratničku logiku pa zato provociramo sukobe i obmane te ostajemo nesposobni za jedno ozbiljnije stvaralaštvo.
Knjiga je pisana linijom „sve srpske zemlje“ te nebulozne poštapalice na liniji večite okupacije naše srpske domovine. Ovo nebulozno „sve srpske zemlje“ čini pokušaj da se umesto Jugoslavija stvori SRBOSLAVIJA pa tako i razlog za novi balkanski rat i dalje otimanje novca.Dodik i Alek100:1 organizovaše proslavu Solunskog fronta sa danom zastave srpske. Vele da je to „naša zajednička“ istorija. MALO MORGEN.Rekoše da će Srbija i Rep.srp. ujedinjene voditi brigu o stabilnost celog Balkana. Vidimo po sadašnjoj stabilnosti Bosne kako Dodik sprovodi tu stabilnost.
Nije zapaženo da su se SANU, Filoz.i Flol. fakulteti pobunili protiv ove knjige. To ih se ne tiče – sede na plati sa budžeta. Nemoralu „inteligencije“ nikad kraja.Izigravajući nekakvu inteligenciju „drage kolege“ ne žele da se medjusobno zameraju. Zato mi gradfjani treba da se organizujemo kako bi se penzije visokoškolskih profesora prepolovile tako da za Bosnu RS bude još više para.

Vidi još na ovome sajtu;
Raška, Prvi krstaški rat, Stari sloveni, Krajišnici kao srbi beli i nekršteni, Ustaše a srbi, Historija Bosne I
Srbi- Kembridž- SAD, Zapišavanje istorije područja Drina – Timok.
21.9.20
Co. SANU, Pretsednik
Filozofski fak. -Dekan
Filološki fak. -Dekan
PS
Knjigu Istorija prvog krstaškog rata (Albert Ah.) u Univerzitetskoj biblioteci do godine 1996. niko nije pročitao.Štampana je 1906. (gotica) u tadašnjoj štamparskoj tehnici- po dva lista zajedno.Zato je čitaoc najpre morao listove da razdvoji.To se do 1996. nije desilo Tako se ponaša beogradska univerzitetska „inteligencija“. Eto !