Repubkičko tužilaštvo – prijava- zaštitnik gradjana

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
Tužilac lično

Zaštitnik gradjana – PRIJAVA
Dana 30.8.18 . iz novina smo saznali da novi Zaštitnik gradjana Gosp. Zoran Pašalić poziva nezadovoljne gradjane bivšim Zaštitnikom da mu se jave. Javili smo se i mi bivši gastarbajteri dopisom od 14.9.18.
Predmet našeg nezadovoljstva je nepoštovanje Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o obligacijama a s obzirom na valutni kurs kojim su naše inopenzije uništene za oko 50%.
S obzirom na kovig 19 ovaj slučaj je potrajao malo duže.
Dopisom od 17.9.21. urgirali smo da se naš slučaj ubrza i pritom dali precizniji obračun „plivajućeg“ deviznog kursa koji bi morao važiti specifično za nas kao „posebna namena“.
Dopisom od 18.10.21. Zaštitnik gradjana kaže da „nema osnova“ za njegovu intervenciju. Pritom nas upućuje na Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji nas je ODBIO dva puta sa čime smo upoznali Zaštitnika gradjana već prvim dopisom od 14.9.18.
Zaštitnik kaže da se žalimo na Ekonomsku politiku a kao sporedno „i“ penzije tj kurs.
Pojam „ekonomnska politika “ nismo upotrebili ni u jednom od dopisa. Uvek smo se ograničavali na devizni kurs. Nabačeno je i ponešto drugo , kao potpora, što Zaštitnik sada zloupotrebljava. Svakako smatra da smo nepismeni te pravi novu diskriminaciju na liniji pismeni- nepismeni.
S obzirom da nas inopenzionera ima oko 200.000 a sa članovima porodica oko 800.000 činimo jednu veliku grupaciju to braniocima gradjanskih prava treba da je jasno da su dužni pokretati postupke i bez naših posebnih zahteva pa i bez pretnji članom 359 KZ.
Ozbiljuna novina piše 7.3.21. da se „gotovo 3,5 milijarde evra u kešu vrti godišnje u gradjevini ali se nezna odakle potiču“. Kako je godišnji priliv naših penzija oko 4 milijarde evra to izlazi da se naš novac zloupotrebljava – to u gradjevini su naše pare.
Zaštitnik kaže da je potrebno da gradjani „prethodno upotrebe sva pravna sredstva “ . Ali čl. 36 Zakona o zabrani diskriminacije kaže suprotno tj, Poverenik postupa po pritužbi ako NIJE pokrenut postupak pred sudom. Vidimo da samovoljno odbija ovaj slučaj uz nameštanje dalje štete i povrede prava inopenzionera Srbije.
Ova Prijava se podnosi protiv Zaštitnika gradjana Pašalić Zorana i saradnice Jelene Stojanović po čl. 359KZ zbog nevršenja svoje službene dužnosti uz težu povredu dužnosti i nanošenja štete inopenzionerima .

Prilozi;
Naši dopisi od 14.9.18 i ‚17.9.21
dopis Zaštitnika od 18.10.21