Krivični zakonik, član 360 + ZKP čl.51 i 52

Sudija ili sudija porotnik, javni tužilac ili njegov zamenik koji u sudskom postupku u nameri da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonit akt ili na drugi način prekrši zakon kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

I ZAKON O SUDIJAMA kaže da sudija Nije Bog. Članovi 89 do 98 govore o tome.Sudija može biti kažnjen disciplinski pa i razrešenjem ako se nedolično ponaša.
Time se bavi Disciplinski tužilac pri Visokom savetu sudstva.
Ipak, prekršaj sudije zastareva nakon dve godine.

Po ZKP Javni tužilac može da odustane od tužbe po prijavi oštećenog gradjanina .Oštećeni može ali NE MORA biti obavešten o odustajanju.Po čl.51 i 52 Zakona o krivičnom postupku oštećeni podnosioc prijave kada NIJE OBAVEŠTEN o odbacivanju svoje prijave može u roku od tri meseca da podnese prigovor (čl.51) ili lično pokrene krivični postupak (čl.52).
E sad,
kako će gradjanin da zna da je Javni tužilac odustao ako nije obavešten??Dali gradjanin nakon vda meseca , dok još ima vremena, trteba svakodnevo da dolazi u tužilaštvo da pita.
Očigledno je da su šlanovi 51 i 52 namešteni tako da se Patrijskim Bogovima ne može suditi. Zato cveta kriminal.
U svakom slučaju prećutno odbacivanje prijave je zaštita osumnjičenog .Tu tužilaštvo i zakonodavac kažu; ŠTITIMO KRIMINALCE KOLIKO MOŽEMO.
I VIDI SE.