PSIHO TEST za sve

Nova Stranka , tj Živković, predložila psiho test za ministre(28.7.16.) Izuzetna radna nesposobnost i nepoštenje sa neskrivenim šarlatanstvom su dokazi da sa psihom mnogih javnih ličnocti nešto nije u redu – ili bolje rečeno mnogo koje čega nije kako bi trebalo da bude.
Živković navodi , sasvim ispravno, da si mnoge odluke Vlade i ministarstava … nanele ogromnu štetu državi i njenim gradjanima. Te odluke nisu mogli da donesu ljudi koji ispunjavaju uslove ….zdravstvenog uverenja.
Poznati Žarko Korać se ovome usprotivio jer „nezna nijednu evropsku vladu u kojoj je to obaveza i td.
Korać zaboravlja da se u Evropi živi i radi pod drugačijim, zdravijim, uslovima pa to zahvata i vodeće ličnosti. Tamo se deca radjaju i vaspitavaju pod drugačijim uslovima, zdravijim, pa se kao odrasli gradjani i drugačije ponašaju.
Varvarsku logiku Balkana „školu sam završio i šta ću sad čitat“ Žarko kao da nezapaža , kao da je nezna. Ako Korać ne vidi masovan psihoporemećaj šta uopšte vidi??
Uz ovakav psihoporemećaj vladajući sloj priželjkuje i prisvaja tkz. Diskreciono pravo tj sprovodi samovolju i prikriva svoju radnu nesposobnost.
Psihoporemećaj je postao uslov uklapanja u zvanični odgovorni društveni sloj ali Korać to ne vidi.. „S kim si onaki si“ kaže naš domaći puk. Sasvim ispravno – to je prirodni zakon.

Vidi još; Psihološki profil novog premijera.