Inflacija je planirana + Restitucije i doznake

Ponekad istu stvar treba objasniti na više načina kako bi od čitaoca bila lakše prihvaćena.

Ministar trgovine Ljajić reče da su ministri i trgovci „partneri.“
Guvernerka reče da se o kursu dogovara sa“ velikim kompanijama“ (čitaj:vlasnicima velikih trgovina)
Znači, išlo je ovako.
1. Trgovci i „partneri“ žele više para.
2. Podižu cene bez obrazloženja i bez vidnog razloga.
3.Narod sumnjičavo merka nove cene i psujucka vladu Srbije. Vlada ne daje obrazloženje porastu cena.
4. Ipak „dobri“ ljudi u vladi odobravaju porast penzija i plata a da bi izašli u susret „svome“ nezadovoljnom narodu.

Tako su penzije i plate rasle uporedo sa cenama samo zato što su trgovci i „partneri“ ala vi na pare. Svaki novi korak u trci cene- penzije i plate bio je novi korak inflacije. Tako su narodni dinari prelazili u džepove trgovaca i „partnera“.Zato je novac gubio vrednost -bilo ga je u opticaju sve više.
Šta je sa deviznim kursom?
Centralna banka „ne zapaža“ porast cena i ne dira kurs koji uglavnom stagnira.
Tako trgovci badava bez truda dobijaju sve više dinara te kupuju evre jevtino po „starom“ kursu. Kupuju jevtine evre za otete dinare. Ministri trgovine i Guverneri su tako postali stvarni partneri trgovcima u pljački deviza.
Za svo dosadašnje vreme vlada Srbije nije davala razumno obrazloženje inflacije.
Trgovci i „partneri“ dobijali su sve više na sve većoj razlici izmedju stvarne (neopravdane) vrednosti kursa i realne (ekonomski opravdane) .

Dakle, inflacija je pravljena sa predumišljajem.
I još. Strane banke su ove jevtine evre iznosile iz Srbije. I to je bi poklon inostranim partnerima.
Državno tužilaštvo (Gdja. Zagorka) – Ništa

Restitucija i doznake
Pre nekoliko decenija država je otela od mnogih gradjana nepokretmu imovinu.Sada je vreme vraćanja vlasnicima te imovine.To je dobro.
„Tako treba“
Ali privatna imovina je i penzija zaradjena u drugoj državi .
Oko tih tamo zaradjenih penzija država Srbija nije ništa radila proteklih decenija -nije svojim gradjanima ničim pomagala. Čak šta više odmagala je – smetala. Kada dodje vreme za tu tamo zaradjenu penziju fond PIO Srbije jednostavno nije hteo da se potrudi. Ucenjivali su bivše gastarbajtere- pokušavali su da izvuku nešto za sebe – Reket. Ko ovu globu nije hteo da plati imao je neprijatnosti i sa domaćim delom penzije. Takav gradjanin je morao sam ,lično, da se obraća penzionom osiguranju druge države mada je po sporazumu medju državama to trebalo da radi domaći PIO.Gradjani su ipak uspevali da dodju do te penzije iz drugog sveta.
Srbija tu ništa korisno nije činila pa makar gradjanin ostao bez zaradjene inopenzije.
Gradjanin je sam, lično, morao da uradi sve pa i ono što treba PIO da radi.
Za to vreme drugi gradjani su pravili rat u istoj ovoj sredini a koji je upravljan iz Beograda.
Na kraju novac počinje da stiže ali veliki procenat otima država
Zna se da postoje povlašćeni kursevi za odabrane.
Zna se da je posle 5. oktobra inflacija nameštana kako je uvoznicima odgovaralo. Naknadu štete zbog ove planirane inflacije na platama i domaćim penzijama država je sprovela odobravanjem porasta istih do preko 3 puta . Na inopenzijama preko deviznog kursa odobrila je porast od 1,8 puta – ništa više.
Penzioneri su stariji ljudi koji se teško mogu organizovati te su pogodni za plaćku što pretsednici države i vlade sa guvernerom i minist. finasija zloupotrebljavaju a uz nepoštovanje Zakona o zabrani diskriminacije.
Gradjani koji zehtevaju restituciju su mladji ljudi puni snage te mogu biti opasni .Zato se njima izlazi u susret.
„Tako treba“

PS
Da se zna !!
Desetogodišnja bespovratna pomoć iz inostranstva niža je od jednogodišnjeg priliva doznaka i inopenzija.