SRPSKA NAUKA…

SRPSKA NAUKA I VISOKO OBRAZOVANJE POD VLAŠĆU SNS
Ispadanje Beogradskog univerziteta sa prvih 500 mesta za 2021. godinu na neformalnoj ali prestižnoi Šangajskoj listi je samo logičan nastavak prošlogodišnjeg izbacivanja Srbije iz punopravnog članstva Evropske asocijacije za obezbedjenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), a posledica je gubitka autonomije Univerziteta , nepostojanja adekvetnog postupka akreditacije i kontrole kvaliteta , ali i neadekvetnog finasiranja nauke za koju su odgovorni Vlada srbije i Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja.
Vlast SNS koja je nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja sada u pohodu da „zarobi“ i visoko obrazovanje , u poslednjih deset godina dovela do opšte degeneracije sistema visokog obrazovanja. Nauka i ostalo obrazovanje su , nakon svih reformi i strategija razvoja, u mnogo gorem položaju nego prvih godina pre potpisivanja „Deklaracije iz Bolonje“. Broj doktora nauka u poslednjih deset godina povećao se za 880 puta , plagijarizam i kupljene diplome postaju opšti trend, a kvalitet i broj naučnih radova u stranim časopisima je u drastičnom padu. Razmere plagijarizma u naučnim radovima je zastrašujući, vlada kupovina diploma i korupcija , kao i različiti kriterijumi napredovanja nastavnika sa hiperprodukcijom bezvrednih naučnih radova , koje ne čitaju ni njihovi autori , a kamoli recenzenti. Nepotizam je pojava na koju se niko i ne obazire, na univerzitete se u redovne profesore biraju profesori čiji su radovi dokazano proglašeni plagijatima na Scopus bazama objavljenih radova. Protivzakonito izabrani dekani u v iše mandata opstaju na svojim funkcijama , ocene studenata nikada nisu bile veće a znanje nikada manje. Finasiranje nauke je neadekventno i potstiče nerad i uravnilovku. .
Medjunarodne akreditacije domaćih univeziteta nema , a proces akreditacije je skup. Plaćaju ga fakulteti (tj studenti) , netransparentan je i podložen korupciji, ali je i pod neposrednom kontrolom izvršne vlasti. Autonomija univerziteta je ozbilljno urušena poslednjim izmenama Zakona o visokom obrazovanju , a nacionalno telo za akreditaciju (NAT) je potpuno zavisno od Vlade i izvršne vlasti. Svi ćute i svi rade kao da je u srpskom visokom obrazovanju i nauci sve u najboljem redu.
U zemlji gde pola ministara u vladi i guvernerka Narodne banke imaju sumnjive ili dokazano plagirane doktorate, gde diploma Pretsednice Vlade potiče sa nepoznatog američkog univerziteta , gde nema odgovornosti pretrsednika i članova Komisija za kvalitet ili za akreditaciju univerzitetea , gde je Ministarstv o nauke puno kadrova sa Megatrenda , pad najstarijeg univerziteta u zemlji ispod 500 mesta na Šangajskoj listi je potpuno očekivan.
Univerziteti i profesori ćute, a studenti se ne bune. Srozavanje visokog obrazovanja Srbija će plaćati još dugo, i kada ova vlast bude konačno promenjena.
Program Dveri za nauku i visoko ovrazovanje predvidja mere za zaustavljanje daljeg propadanja visokog obrazovanja. Pored nezastarevanja postupka za utvrdjivanje odgovornosti menadžmenta fakilteta i univerziteta za zloupotrebe i kršenje zakona , Dveri traže i dostojanstven materijalni i društveni položaj univerzitetskih nastavnika uz povećanu društvenu , profesionalnu i etičku odgovornost profesora univerziteta. Finasiranje visokog obrazovanja , poseban status za talentovanje studente i obezbedjeno zaposlenje za najbolje studente u skladu sa nacionalnim interesima ostanka mladih obrazovanih u zemlji su samo neke od mera koje visoko obrazovanje i nauku u Srbiji mogu da vrate iz ambisa u koji nezadrživo tonu.
Autorka je Tamara Milenković iz Dveri.

Na ovom sajtu vidi još, u rubrici Društvo, Fakultetske diplome i radna sposobnost.